Lai Latvijā neaptrūktos numuri, Regulators nosaka stingrākus nosacījumus par numerācijas izmantošanu

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome elektronisko sakaru komersantiem nosaka jaunas prasības attiecībā uz numerācijas efektīvu izmantošanu. Šādu lēmumu Regulators pieņem, ņemot vērā, ka numerācijas resursi Latvijas Republikā ir ierobežoti un ka joprojām ir elektronisko sakaru komersanti, kuri ir saņēmuši numerācijas lietošanas tiesības, bet realitātē tās neizmanto.

Saskaņā ar likumu[1], ja elektronisko sakaru komersantam ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības, Regulators var noteikt specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus – prasības attiecībā uz numerācijas efektīvu izmantošanu.

Regulatora pienākums ir uzraudzīt, lai elektronisko sakaru komersantiem piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības tiktu izmantota atbilstoši nacionālajā numerācijas plānā noteiktajam, tostarp lai tie elektronisko sakaru komersanti, kuriem ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības tās patiešām izmantotu. Turklāt elektronisko sakaru komersanti pieprasa numerācijas lietošanas tiesības vairāk nekā tiem nepieciešams. Lai to mainītu, Regulators veica grozījumus noteikumos[2], lai nodrošinātu, ka elektronisko sakaru komersanti ir ieinteresēti numerācijas lietošanas tiesību izmantošanā un anulēs neizmantotās numerācijas lietošanas tiesības Regulators nosaka vairākus specifiskus lietošanas nosacījumus, kas komersantiem ir jāņem vērā.

Regulators pēc savas iniciatīvas anulē elektronisko sakaru komersantam piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības,  ja viņš nav uzsācis numerācijas lietošanas tiesību uz nacionālo numuru izmantošanu vismaz šādā apjomā:

-  100% sešu mēnešu laikā no numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas vai Regulatora noteiktajā termiņā, ja komersantam ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības uz vienu vai diviem pakalpojumu numuriem.

-  30% sešu mēnešu laikā no numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas vai Regulatora noteiktajā termiņā, ja komersantam ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības uz trīs vai vairāk nacionālajiem numuriem.

-  50% gada laikā no numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas vai Regulatora noteiktajā termiņā, ja komersantam ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības uz trīs vai vairāk pakalpojumu numuriem.

-  50% divu gadu laikā no numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas vai Regulatora noteiktajā termiņā, ja komersantam ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības uz 100 vai vairāk publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem vai publiskā mobilā telefonu tīkla numuriem.

Tas nozīmē, ka elektronisko sakaru komersantiem ir pienākums izmantot piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības Regulatora noteiktā apjomā un termiņā, pretējā gadījumā Regulators lems par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu.

Numerācijas lietošanas tiesību neefektīva izmantošana ir izskaidrojama ar to, ka Latvijas Republikā par numerācijas lietošanas tiesībām maksa netiek piemērota (izņēmums ir īsie numuri).

Grozījumi Noteikumos par numerācijas lietošanas tiesībām stājās spēkā 2019.gada 1.janvārī. 


[1] Elektronisko sakaru likuma 47.panta astotās daļas 2.punkts

[2] Regulatora 2015.gada 3.decembra lēmuma Nr.1/18 “Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām”