Komersants ir tiesīgs piemērot līgumsodu par pirmstermiņa līguma laušanu, ja nav mainīti līguma nosacījumi

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) vērš uzmanību: gadījumos, kad elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājs vēlas pārtraukt līgumu par elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu pirms līguma termiņa beigām, viņam ir jārēķinās, ka komersants ir tiesīgs piemērot līgumsodu. Izņēmuma gadījums ir situācijā, ja pirms līguma laušanas vismaz vienu mēnesi iepriekš lietotājs ir saņēmis no komersanta paziņojumu par grozījumiem līguma nosacījumos un lietotājs rakstiski ir paziņojis komersantam, ka jaunajiem līguma nosacījumiem nepiekrīt.

Galalietotājam ir jāsaprot, ka pats būtiskākas ir līguma nosacījumi, neatkarīgi no tā, vai ir mainījies komersants piemēram, pēc komersantu apvienošanās. Ja līguma nosacījumi nav mainīti, tad pirmstermiņa līguma izbeigšana var paredzēt maksāt līgumsodu.

Tas nozīmē, ka  mainoties elektronisko sakaru pakalpojuma sniedzējam, vienlaikus, neveicot grozījumus elektronisko sakaru pakalpojumu līguma nosacījumos, Elektronisko sakaru likuma 23.panta trešā daļa nepiešķir abonentam tiesības atkāpties no līguma pirms termiņa bez līgumsoda piemērošanas.