Kā samazināt savu elektrības rēķinu un ko ņemt vērā saistībā ar izmaiņām no š.g. 1.jūlija sadales pakalpojumu tarifos

Drukāt
Elektroenerģija,
Noderīgi

Š.g. 1.jūlijā spēkā stājās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) izvērtētie un apstiprinātie AS “Augstsprieguma tīkls” elektroenerģijas pārvades un AS “Sadales tīkls” sadales sistēmas pakalpojumu tarifi. Elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu maksa/tarifs ir tikai daļa no kopējā ikmēneša elektrības rēķina. SPRK skaidro, kam pievērst uzmanību un kā kopējo elektroenerģijas rēķinu iespējams mazināt.

🔌Izmaiņas kopējā elektrības rēķinā ir katram atšķirīgas, atkarīgs no vairākiem faktoriem
Katram lietotājam izmaiņas kopējā elektrības rēķinā ir atšķirīgas, kas atkarīgs no vairākiem faktoriem – pieslēguma parametriem (fāzes un ampēri), elektrības patēriņa apjoma, energoefektivitātes pasākumu ievērošanas, izvēlētā sadales tarifa veida “Pamata” vai “Speciālais”, elektroenerģijas cenas atbilstoši noslēgtajam lietotāja līgumam ar izvēlēto tirgotāju un produktu, kā arī aizsargātā lietotāja esamības mājsaimniecībā.

Lai rastu iespēju kopējo rēķinu samazināt, katram lietotājam ir nepieciešams izvērtēt savus elektrības rēķinus un maksājuma ietekmējošos faktorus. Savukārt saistībā tieši ar izmaiņām sadales pakalpojumu tarifos īpaši jāizvērtē, vai esošais pieslēgums objektā tiešām tiek izmantots efektīvi un vai nav iespējams samazināt jaudu. Tāpat jāpievērš uzmanība, vai pieslēgums tiek izmantots regulāri vai tikai sezonāli. Gluži tāpat kā dažādu citu pakalpojumu saņemšanā – katram jārod sev piemērotākās izvēles, jo vienāda risinājuma visiem nav,” skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola, norādot, ka, ja līdz šim lietotājs uzmanību maksājumiem par elektrību nebija pievērsis, tad sadales sistēmas pakalpojumu tarifu izmaiņu ietekmē lietotājiem būtu nepieciešams šajā jautājumā iedziļināties, lai ietaupītu.

🔌Ko zini par sava maksājuma ietekmējošajiem faktoriem? Kāpēc svarīgi tos zināt un kur tos atrast
Tāpat kā līdz šim, maksa par elektronerģijas sadales un pārvades pakalpojumiem sastāvēs no divām daļām – fiksētās daļas (atkarīga no pieslēguma jaudas un atļautās slodzes objektā) un mainīgās daļas (atkarīga no patērētās elektroenerģijas). 

Kur uzzināt par sava maksājuma ietekmējošajiem faktoriem? Viens no informācijas avotiem ir saņemtais rēķins. Savukārt detalizētākus datus par dažādiem periodiem (gadu, mēnesi, dienu un stundu) lietotājs var uzzināt AS “Sadales tīkls” klientu portālā e-st.lv un arī izvēlētā elektroenerģija tirgotāja portālā. Informācijas analīze palīdzēs izprast esošo situāciju, lai atrastu lietotājam piemērotāko risinājumu un izdarītu atbilstošākās izvēles. 

🔌Jo piemērotāka slodze, jo mazāka maksa. Fāzes un ampēri
Katrai mājsaimniecībai ir būtiski pielāgot pieslēguma tehniskos parametrus elektroenerģijas lietošanas paradumiem, ko ierasti ietekmē mājsaimniecībā izmantotās elektrotehnikas klāsts un jauda. Proti, elektroenerģijas pieslēgumam nepieciešamo slodzi nosaka mājoklī esošās elektroierīces. Katram lietotājam maksa par sistēmas pakalpojumiem veidojas atkarībā no pieprasītās jaudas (slodzes), ko izsaka elektrības pieslēguma fāžu (1F vai 3F) un ampēru (16A, 20A, 25A vai vairāk) skaits.

Ja uzstādīta pārāk liela jauda, kas ikdienā netiek izmantota, tad elektrības pieslēgums nav efektīvs un ik mēnesi var nākties maksāt par neizmantotas jaudas uzturēšanu. Proti, jaunajā tarifā lielāks īpatsvars ir tarifa maksas fiksētajai daļai – par jaudas uzturēšanu –, tāpēc lietotājiem ar samērā lielu pieslēguma jaudu tarifa maksas pieaugums būs lielāks. Attiecīgi būtisku ietekmi izmaiņas atstāj uz elektroenerģijas lietotājiem, kam ir 3F pieslēgums ar 25A un vairāk, un pieslēgums netiek efektīvi noslogots. Bet, piemēram, lietotājiem, kam ir 1F 16A pieslēgums – šī jauda (slodze) jau ir optimāla un samazināt uz mazāku slodzi tehniski nav iespējams. 

Piemēram, dzīvokļu īpašniekiem, kuriem ir 1F pieslēgums un patēriņš 100 kWh mēnesī, rēķins mēnesī vidēji pieaug par 5–7 eiro (bez PVN). Tikpat liels pieaugums arī privātmāju īpašniekiem ar 1F pieslēgumu un 125 kWh lielu patēriņu mēnesī. Savukārt elektroenerģijas rēķina pieaugums privātmāju īpašniekiem ar 3F pieslēgumu ir atšķirīgs, ko ietekmēs izvēlētā slodze. 3F pieslēgumam (16A vai 20A) rēķins pieaugs ap 12–15 eiro (bez PVN), bet 3F pieslēgumam ar 25A un vairāk – ap 18 eiro un vairāk (bez PVN).

🔌Kā zināt, vai slodze atbilstoša
Plašāka informācija, kā arī padomi un ieteikumi par slodzes atbilstības izvērtējumu pieejami AS “Sadales tīkls” tīmekļvietnē, kur arī iespējams aprēķināt patēriņa paradumiem atbilstošu slodzi slodzes aprēķina kalkulatorā. Veicot izvērtēšanu, būtiski ņemt vērā tās ierīces, kurām ir liela elektriskā jauda un kuras tiek lietotas vienlaikus. Noteikti vērtīga ir arī konsultācija ar sertificētu elektriķi par slodzes atbilstību.

Piesakot slodzes samazināšanu, ko lietotājs var veikt jebkurā brīdī, pakalpojums stājas spēkā jau nākamajā dienā. Samazināšana ir bezmaksas, bet atjaunošana – maksas pakalpojums. Vienlaikus, lai atbalstītu klientus, kas lēmumu samazināt pieslēguma slodzi pieņēmuši pārsteidzīgi, AS “Sadales tīkls” nodrošinās iespēju laikā no 2023.gada 1.jūlija līdz 2024.gada 30.jūnijam vienu reizi saņemt slodzes atjaunošanas pakalpojumu bez maksas. Plašāk: https://ieej.lv/BXnlJ

🔌Izvēlies atbilstošāko sadales sistēmas pakalpojuma tarifa veidu – “Pamata” vai “Speciālais”
Maksa par elektroenerģijas piegādi tiek aprēķināta atbilstoši mājsaimniecības izvēlētam elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifam. Turpmāk būs tikai divi sadales sistēmas pakalpojuma tarifa veidi – “Pamata” tarifs (piemērots regulāram patēriņam) un “Speciālais” tarifs (piemērots izņēmuma situācijām – izteikti mazaktīvam vai sezonas patēriņam, kad pieslēgums tiek izmantots neregulāri vai patērējot ļoti maz elektrības, piemēram, tikai periodiski apdzīvotam dzīvoklim vai vasarnīcai ziemā). To, kurš tarifu plāns konkrētam elektroenerģijas ikmēneša patēriņam būtu piemērotāks un izdevīgāks, var uzzināt AS “Sadales tīkls” tīmekļvietnē.

Būtiski – no 1.jūlija visiem lietotājiem automātiski tika piešķirts “Pamata” tarifs. Informācija par to, kāds tarifs ir spēkā, tiek norādīta no elektroenerģijas tirgotāja saņemtajos ikmēneša rēķinos par patērēto elektrību, kā arī AS “Sadales tīkls” klientu portālā e-st.lv. Nepieciešamības gadījumā tarifu plānu lietotājs pats var viegli un bez maksas mainīt AS “Sadales tīkls” klientu portālā e-st.lv. Vienlaikus abus tarifa veidus gada garumā var mainīt, pielāgojot to atbilstoši savam patēriņam. 

Svarīgi! Š.g. jūlijā, augustā un septembrī pieteiktās tarifu plāna izmaiņas tiks veiktas atkarībā no lietotāja vēlmes – ar tā paša vai nākamā mēneša pirmo datumu. Piesakot tarifa maiņu pēc 1.oktobra, izmaiņas būs spēkā ar nākamā mēneša pirmo datumu.

🔌Izvēlies atbilstošāko elektroenerģijas tirgotāju un produktu 
Sadales tarifi attiecas tikai un vienīgi uz elektroenerģijas piegādes pakalpojumu. Šo rēķina daļas apjomu neietekmē tas, ar kādu elektroenerģijas tirgotāju lietotājs ir noslēdzis līgumu par elektroenerģijas iegādi. 

Elektrības cenai var būt nozīmīga ietekme uz kopējo maksājumu, neskatoties uz sadales tarifu pieaugumu. Vai zini, cik Tu maksā par elektrību noslēgtajā līgumā ar elektroenerģijas tirgotāju un vai nepārmaksā? Vai esi izvēlējies atbilstošāko produktu no tirgotāja piedāvātā? 

Mājsaimniecības lietotājam AS “Sadales tīkls” licences zonā ir iespēja pirkt elektroenerģiju no astoņiem tirgotājiem, turklāt izvēlēties trīs atšķirīgu veidu līgumus – līgumu ar mainīgu jeb biržas cenu (cena piesaistīta izmaiņām biržā), līgumu ar fiksētu cenu (cena fiksēta noteiktam periodam – 12 vai vairāk mēnešu –, parasti ir maksa par līguma pirmstermiņa izbeigšanu) un līgumu par universālo pakalpojumu (fiksēta cena 12 mēnešiem, tipiski dārgāks par citiem tā brīža piedāvājumiem, nav maksas par līguma pirmstermiņa izbeigšanu). Ar ko tie atšķiras un kas jāņem vērā, lai izvēlētos sev atbilstošāko? Par to plašāk SPRK sagatavotajā skaidrojošajā rakstā, kur arī padomi, kā izvēlēties atbilstošāko elektroenerģijas tirgotāju un produktu: https://ieej.lv/VnYmL

Ar elektroenerģijas tirgotājiem mājsaimniecībām var iepazīties AS “Sadales tīkls” tīmekļvietnē. Vienlaikus jāņem vērā, ka šobrīd aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu nodrošina AS “Latvenergo”, SIA “Enefit” un SIA “Tet”, plašāk Būvniecības valsts kontroles biroja tīmekļvietnē. Savukārt ar visiem elektroenerģijas tirgotājiem iespējams iepazīties SPRK reģistrā. 

Jau ziņots, ka š.g. 1.jūlija spēkā stājās jauni elektroenerģijas sadales un pārvades tarifi, ko izvērtējusi un apstiprinājusi SPRK. Vērtēšanas gaitā tarifos iekļautās izmaksas būtiski samazinātas, tomēr tās abiem operatoriem inflācijas u.c. faktoru ietekmē ir augstākas, salīdzinot ar iepriekšējā tarifā ietvertajām. Attiecīgi jaunie tarifi atstāj ietekmi uz visiem lietotājiem – gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem. Plašāk: https://ieej.lv/FrBsH

Atbilstoši SPRK metodikai reizi gadā tarifu apjomu varēs koriģēt gadījumā, ja būs mainījušies tarifu izmaksas ietekmējošie ārējie faktori, piemēram, inflācija, samazinājusies elektroenerģijas cena u. tml. Atbilstoši AS “Sadales tīkls” ātrākās tarifu izmaiņas iespējamas no 2025.gada.