Kā piemēros siltumenerģijas un ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus pievienotajās teritorijās? Stājas spēkā jauna kārtība

Drukāt
Siltumenerģija,
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi jaunu kārtību, kādā veidā turpmāk siltumenerģijas un ūdenssaimniecības komersantiem varēs piemērot tarifu pievienotajās teritorijās, kur līdz šim pakalpojumu sniedza cits komersants vai pašvaldība.

Esošais regulējums nenosaka kārtību, kā piemērot tarifu, ja regulēta komersanta esošajai darbības teritorijai tiek pievienota jauna, tāpēc SPRK izstrādāja un apstiprināja vairākas būtiskas izmaiņas vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumos siltumenerģijas un ūdenssaimniecības nozarē.

Grozījumi noteikumos veikti, ievērojot to, ka stājoties spēkā administratīvi teritoriālajai reformai no 2021. gada 1. jūlija, pašvaldībās var mainīties sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas teritorijas. Jaunie grozījumi attieksies uz komersantiem, kas jau šobrīd sniedz regulētus pakalpojumus ūdenssaimniecības un siltumenerģijas nozarē, bet kuriem pašvaldība deleģēs sniegt pakalpojumu papildus pievienotajās teritorijās.

Teritoriju apvienošanas gadījumā, lai noteiktu, kādu tarifu piemērot jaunajā teritorijā, kā kritērijs ir izvēlēts lietotājiem sniegtā pakalpojuma apjoms – mazāk par 10% vai vairāk par 10% no regulētā komersanta tarifa aprēķinam izmantotā pakalpojumu apjoma.

Piemēram, ja regulēts komersants šobrīd sniedz pakalpojumu par vienotu tarifu visā darbības teritorijā, un komersants tiek deleģēts nodrošināt pakalpojumu teritorijā, kuras pievienošanas rezultātā komersantam sniegto pakalpojumu apjoms palielinās mazāk nekā par 10%, pievienotajā teritorijā tiks piemērots tāds pats tarifs, kādu komersants piemēro esošās darbības teritorijā.

Savukārt, ja regulēts komersants šobrīd sniedz pakalpojumu dažādās darbības teritorijās par atšķirīgiem tarifiem, un komersantu deleģē sniegt pakalpojumu jaunā teritorijā, kuras pievienošanas rezultātā sniegto pakalpojumu apjoms palielinās mazāk nekā par 10%, pievienotajā teritorijā tiks piemērots tarifs, kāds līdz šim bijis jaunajā teritorijā.

Papildus noteikumu projektā noteikti gadījumi, kuros komersantiem būs pienākums iesniegt SPRK jaunu tarifu projektu. Jauna tarifu projekta sagatavošanai plānotais laiks – seši mēneši.

Grozījumi stājas spēkā 2021. gada 1. novembrī. Plašāk ar tiem var iepazīties SPRK mājaslapā

Publiskās konsultācijas laikā ikviens interesents SPRK varēja sniegt priekšlikumus un komentārus par konsultācijas dokumentu. Konsultācijas laikā tika saņemti priekšlikumi no viena komersanta – SIA “Talsu ūdens”.