Kā mājsaimniecībām samazināt elektrības rēķinu un kam pievērst uzmanību?

Drukāt
Elektroenerģija,
Noderīgi

Iedzīvotājiem, salīdzinot elektrības rēķina gala summas, nereti rodas jautājums, kāpēc maksājums ir tik atšķirīgs, pat ja patēriņš ir līdzīgs? Lai rastu iespējas ietaupīt, nepieciešams izpētīt visas kopējā elektrības rēķina veidojošās izmaksas. Gluži tāpat, kā dažādu citu pakalpojumu saņemšanā – jārod piemērotākās izvēles, jo vienāda risinājuma visiem nav. SPRK skaidro, kam pievērst uzmanību un kā kopējo elektrības rēķinu iespējams mazināt.

Elektroenerģijas rēķina apmēru katram lietotājam ietekmē vairāki faktori – pieslēguma parametri (fāzes un ampēri), elektroenerģijas patēriņa apjoms, tostarp energoefektivitātes pasākumu ievērošana, izvēlētā sadales tarifa veids “Pamata” vai “Speciālais”, elektroenerģijas cena atbilstoši lietotāja noslēgtajam elektroenerģijas tirdzniecības līgumam – tirgotāja izvēle (mājsaimniecībām deviņi tirgotāji), produkta izvēle (biržas, fiksēts, universālais pakalpojums) un papildpakalpojumu izvēle –, kā arī aizsargātā lietotāja esamība mājsaimniecībā. 

❓ Ko zini par maksājumu ietekmējošajiem faktoriem? Kāpēc svarīgi tos zināt, kur tos atrast
Saņemtajā rēķinā var noskaidrot elektroenerģijas tirgotāja un produkta nosaukumu, tirdzniecības līguma termiņu un kontaktinformāciju, norēķinu periodā piegādātās elektroenerģijas apjomu kilovatstundās (kWh), elektroenerģijas cenu (EUR/kWh), maksu par elektroenerģiju (EUR), maksu par sistēmas pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem, piemēroto valsts atbalstu, kā arī kopējo maksājuma summu.  Savukārt detalizētākus patēriņa datus, ja uzstādīts viedais skaitītājs, par dažādiem periodiem (gadu, mēnesi, dienu un stundu) lietotājs var uzzināt AS “Sadales tīkls” klientu portālā e-st.lv. Patēriņa dati klientiem pieejami arī lielāko elektroenerģijas tirgotāju uzturētajos portālos. 

Ir lietotāji, kuri apmaksu veic pēc izlīdzinātā maksājuma (nemainīgs ikmēneša maksājums norēķinu perioda ietvaros) un ikmēneša rēķinu nemaz nesaņem. Taču, ja vēlies ietaupīt, ir svarīgi arī pašam regulāri sekot līdzi savam elektroenerģijas ikmēneša patēriņam un citiem datiem, tostarp arī pārbaudot, vai viss piemērots korekti. Izlīdzinātais maksājums nav saistīts ar faktisko patēriņu. Faktiski patērējot vairāk, bet apmaksājot ik mēnesi mazāk, rodas neapmaksāts patēriņš. To pārrēķina reizi gadā norēķinu perioda beigās, ņemot vērā arī citus izmaksas ietekmējošus faktorus, piemēram, tarifu maiņu vai valsts kompensācijas. Attiecīgi tirgotājs visas norēķinu izmaiņas (pārmaksa vai iztrūkums), piemēros tikai norēķinu perioda beigās. Mainīt apmaksas kārtību, pārejot uz ikmēneša rēķinu, var jebkurā brīdī, taču jārēķinās, ka tajā brīdī tirgotājs veiks apmaksātā un faktiski izlietotā elektroenerģijas apjoma salīdzinājumu, un var gadīties, ka būs jāpiemaksā par neapmaksāto daļu.

🔌 Fāzes un ampēri
Katrai mājsaimniecībai ir būtiski pielāgot pieslēguma tehniskos parametrus elektroenerģijas lietošanas paradumiem, ko ierasti ietekmē mājsaimniecībā izmantotās elektrotehnikas klāsts un slodze. Elektroenerģijas pieslēgumam nepieciešamo slodzi nosaka mājoklī esošās elektroierīces. Katram lietotājam maksa par sistēmas pakalpojumiem veidojas atkarībā no pieprasītās slodzes, kas ir atkarīga no elektroenerģijas pieslēguma fāžu (1F vai 3F) skaita un ampēriem (16A, 20A, 25A vai vairāk).

Jāizvērtē, vai esošais pieslēgums objektā tiek izmantots efektīvi un vai nav iespējams samazināt atļauto slodzi – jo piemērotāka slodze, jo mazāka maksa. Ja pieprasīta pārāk liela slodze, kas ikdienā netiek izmantota (nav pietiekami liels patēriņš atbilstoši slodzei), tad elektroenerģijas pieslēgums nav efektīvs un ik mēnesi var nākties maksāt par neizmantotas slodzes uzturēšanu. Iespējas slodzi samazināt ir elektroenerģijas lietotājiem, kam ir pieslēgums ar 20A un vairāk, ja pieslēgums netiek efektīvi noslogots. Mājsaimniecībai mazākais pieejamais pieslēgums ir 1F 16A. 

Plašāka informācija, kā arī padomi un ieteikumi par slodzes atbilstības izvērtējumu pieejami AS “Sadales tīkls” tīmekļvietnē, kur arī iespējams aprēķināt patēriņa paradumiem atbilstošu slodzi slodzes aprēķina kalkulatorā. Veicot izvērtēšanu, būtiski ņemt vērā ierīces, kurām ir liela elektriskā slodze un kuras tiek lietotas vienlaikus. Vērtīga būs arī konsultācija ar AS “Sadales tīkls” un sertificētu elektriķi par slodzes atbilstību. 

Slodzes samazināšanu var pieteikt jebkurā brīdī, pakalpojums stājas spēkā jau nākamajā dienā. Samazināšana ir bezmaksas, bet atjaunošana – maksas pakalpojums. Vienlaikus, lai aizsargātu lietotājus, kuri pēc slodzes samazināšanas konstatējuši, ka tā tomēr ir nepietiekama, AS “Sadales tīkls” nodrošina iespēju no līdz 2024.gada 30.jūnijam vienu reizi saņemt slodzes atjaunošanas pakalpojumu bez maksas. Plašāk: https://ieej.lv/BXnlJ

🔌 Sadales sistēmas pakalpojuma tarifa veids
Maksa par elektroenerģijas piegādi tiek aprēķināta atbilstoši mājsaimniecības izvēlētam elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifam. Ir divi sadales sistēmas pakalpojuma tarifa veidi – “Pamata” tarifs (piemērots regulāram patēriņam) un “Speciālais” tarifs (piemērots izņēmuma situācijām – izteikti mazaktīvam vai sezonas patēriņam, kad pieslēgums tiek izmantots neregulāri vai patērējot ļoti maz elektroenerģijas, piemēram, tikai periodiski apdzīvotam dzīvoklim vai vasarnīcai ziemā). 

To, kurš tarifu plāns konkrētam elektroenerģijas ikmēneša patēriņam būtu piemērotāks un izdevīgāks, var uzzināt AS “Sadales tīkls” tīmekļvietnē. Nepieciešamības gadījumā tarifu plānu lietotājs pats var viegli un bez maksas mainīt AS “Sadales tīkls” klientu portālā e-st.lv. Līdz 2024. gada 30. jūnijam pieteiktās tarifa izmaiņas tiks veiktas atkarībā no lietotāja vēlmes – ar tā paša vai nākamā mēneša pirmo datumu. Piesakot tarifa maiņu pēc 2024.gada 1.jūlija, izmaiņas būs spēkā ar nākamā mēneša pirmo datumu. Abus tarifa veidus gada garumā var mainīt vairākkārt, pielāgojot atbilstoši savam patēriņam. 

🔌 Elektroenerģijas tirdzniecības līgums
Elektroenerģijas cenai, kas rēķinā atkarīga no lietotāja izvēlētā elektroenerģijas tirgotāja piedāvājuma, var būt nozīmīga ietekme uz kopējo maksājumu. Kopš elektroenerģijas tirgus atvēršanas mājsaimniecībām 2015.gadā ikvienam lietotājam ir iespēja izvērtēt dažādu tirgotāju piedāvājumus un izvēlēties izdevīgāko no tiem atbilstoši saviem patēriņa paradumiem.

Mājsaimniecības lietotājam AS “Sadales tīkls” licences zonā ir iespēja pirkt elektroenerģiju no deviņiem tirgotājiem, turklāt izvēlēties trīs atšķirīgu veidu līgumus – līgumu ar mainīgu jeb biržas cenu (cena piesaistīta izmaiņām biržā), līgumu ar fiksētu cenu (cena fiksēta noteiktam periodam – 6, 12 vai vairāk mēnešu) –, parasti ir maksa par līguma pirmstermiņa izbeigšanu) un līgumu par universālo pakalpojumu (fiksēta cena 12 mēnešiem, tipiski dārgāks par citiem tā brīža piedāvājumiem, nav maksas par līguma pirmstermiņa izbeigšanu). Slēdzot līgumu vai iedziļinoties rēķinā, pievērs arī uzmanību, vai gadījumā nav iekļauti papildpakalpojumi, kas Tev, iespējams, nemaz nav nepieciešami. Piemēram, elektroierīču apdrošināšana, iespēja saņemt elektriķa palīdzību, rēķina saņemšana pa pastu u.c. 

Ar elektroenerģijas tirgotājiem mājsaimniecības var iepazīties AS “Sadales tīkls” tīmekļvietnē. Pakalpojuma (produkta) maiņu pie esošā tirgotāja var veikt katru mēnesi līdz 31.datumam, savukārt tirgotāju maiņu – līdz 15.datumam. Ar ko tie atšķiras un kas jāņem vērā, lai izvēlētos sev atbilstošāko? Par to plašāk SPRK skaidrojošajā rakstā: https://ieej.lv/VnYmL Savukārt, lai uzzinātu, kā veidojas elektroenerģijas cena biržā, lasi šajā rakstā: https://ieej.lv/ayUpE

🔌 Aizsargātā lietotāja esamība mājsaimniecībā
Aizsargātie lietotāji saņem īpašu Ministru kabineta noteikumos paredzētu valsts atbalstu. Pie tiem pieder mājsaimniecības, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, personas ar 1.grupas invaliditāti, daudzbērnu ģimenes un maznodrošinātas/trūcīgas mājsaimniecības. Šobrīd aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu nodrošina AS “Latvenergo”, SIA “Enefit”, SIA “Tet” un VAS “Latvijas dzelzceļš”, plašāk Būvniecības valsts kontroles biroja tīmekļvietnē