Jaunpils un Viesatu pagastā gaidāmi jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi; SPRK aicina paust viedokli

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir saņēmusi un izvērtē pašvaldības SIA “Jaunpils KS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. Jaunie tarifi Tukuma novada Jaunpils un Viesatu pagastā varētu stāties spēkā š.g. rudenī.

Pašvaldības SIA “Jaunpils KS” apstiprināšanai SPRK iesniegusi ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,15 EUR/m3 un kanalizācijas pakalpojumu tarifu – 1,33 EUR/m3. Salīdzinot ar spēkā esošajiem, SPRK 2018.gadā apstiprinātajiem tarifiem, ūdensapgādes pakalpojumu tarifu plānots palielināt par 0,25 eiro, bet kanalizācijas – par 0,32 eiro. Norādītie tarifi ir bez pievienotās vērtības nodokļa.

Tarifu pārskatīšana saistīta ar uzņēmuma ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksu izmaiņām, tostarp elektroenerģijas iegādes un degvielas cenas palielināšanos. SPRK aicina lietotājus iepazīties ar tarifu projekta kopsavilkumu un sniegt konstruktīvus priekšlikumus un ieteikumus SPRK (sprk@sprk.gov.lv, 67097200) vai pašvaldības SIA “Jaunpils KS” (25186822, guntis@jaunpilsks.lv, gramatvediba@jaunpilsks.lv). Ar tarifu projekta kopsavilkumu iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē, kā arī pārskatāmākā veidā – SPRK interaktīvajā infografikā.

Kopējais tarifu projekta izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas laiks ir līdz 120 dienām. Ja izvērtēšanas gaitā ir nepieciešams saņemt no komersanta papildu informāciju par tarifu projektu, SPRK lūdz to iesniegt. Brīdī, kad informācija ir pieprasīta, tarifu projekta izskatīšanas laiks tiek apturēts, bet atsākas, kad komersants informāciju ir iesniedzis SPRK.

Izvērtēšanas laikā SPRK pārbauda izmaksas, kas iekļautas tarifu projektā, un pārliecinās, lai ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi ir tehnoloģiski un ekonomiski pamatoti. Līdz ar to komersanta aprēķinātais un iesniegtais tarifu projekts SPRK izvērtēšanas laikā var mainīties.

Kopumā (uz 05.07.22.) SPRK vērtēšanā ir desmit ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti. Par tiem vairāk iespējams uzzināt SPRK iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu interaktīvajā kartē. Papildus SPRK aicina iepazīties ar interaktīvo materiālu “Par ko maksā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji?”.