Izsludināta publiskā konsultācija par nosacījumiem, kas iekļaujami lēmumā izsoles rīkošanā 700 MHz diapazonā

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome izsludinājusi konsultāciju par nosacījumiem, kas iekļaujami lēmumā, rīkojot izsoli par 700 MHz (otrā dividende) frekvenču joslas izmantošanu. Aicina tirgus dalībniekus sniegt priekšlikumus efektīvākai izsoles rīkošanai.

Lēmumā iekļautie nosacījumi attieksies uz radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 MHz lietošanas tiesību piešķiršanu. Radiofrekvenču spektra josla, sākot ar 2022.gada 1.janvāri kļūst pieejama mobilo radiosakaru nodrošināšanai, jo lieljaudas ētera televīzijas raidītāju lietošana Eiropas Savienībā šajā joslā tiek pakāpeniski pārtraukta. Tādējādi šī radiofrekvenču spektra resursa izmantošana kļūs lietderīgāka.

Nosacījumi paredz noteikt trīs izsoles priekšmetus, ko plānots izsolīt vienlaicīgi. Paredzams, ka radiofrekvenču spektra joslas lietošanas tiesību termiņš komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā nosakāms uz 20 gadiem – no 2022.gada 1.janvāra līdz 2041.gada 31.decembrim.

Tāpat konsultāciju dokumentā minēti citi nosacījumi, kas ievērojami, rīkojot izsoli, tostarp, par lietošanas tiesību tālāknodošanu, to efektīvu izmantošanu, kopīgu izmantošanu, kā arī par kritērijiem izsoles dalībniekiem un uzvarētājam.

Ar konsultācijas dokumentu iespējams iepazīties SPRK mājaslapā: https://bit.ly/3aG2MD7

Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu projektu lūdzam iesniegt līdz 2020. gada 25. maijam, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv.

Atbilstoši Elektronisko sakaru likumam radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības komersantiem to izmantošanai komercdarbības nolūkos piešķir SPRK. SPRK nosaka gan kārtību, gan, kā tiek veikta radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršana, pagarināšana, anulēšana un tālāknodošana.