Izsludināta konsultācija par grozījumiem radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izsoles kārtības noteikumos

Drukāt
Elektroniskie sakari

Ceturtdien, 21.novembrī, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome izsludinājusi konsultāciju par grozījumiem radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izsoles kārtības noteikumos. Izmaiņas tiek veiktas, lai veicinātu lietderīgāku un efektīvāku radiofrekvenču spektra izsoles norisi.

“Ņemot vērā ilgstošo pieredzi šo izsoļu rīkošanā, redzam nepieciešamību precizēt to norises kārtību. Proti, ietvert nosacījumus, lai nodrošinātu izsoles norisi gadījumos, kad vienlaicīgi tiek izsolīti vairāki izsoles priekšmeti, tostarp arī mainot nodrošinājuma naudas nosacījumus. Bet administratīvā sloga mazināšanai reģistrācijas iesniegums turpmāk būs jāiesniedz un ar regulatoru jāsazinās elektroniski. Noteikta arī elastīgāka izsoles pārtraukšanas kārtība vairāksolīšanas laikā, lai paātrinātu izsoles norisi,” skaidro SPRK Elektronisko sakaru un pasta departamenta direktors Andris Virtmanis.

Grozījumu projekts ir sagatavots, lai precizētu SPRK pērnā gada 7.jūnija lēmumu „Noteikumi radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā”  paredzēto kārtību, kādā norit izsole radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai. 

Ar konsultācijas dokumentu iespējams iepazīties SPRK mājaslapā: http://bit.ly/33c58pt

Priekšlikumus un komentārus par grozījumu projektu lūdzam iesniegt līdz 2019.gada 23.decembrim, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv.

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu Ministru kabinets nosaka radiofrekvenču joslas, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē. Šajos gadījumos SPRK rīko konkursu vai izsoli saskaņā ar SPRK apstiprinātu nolikumu un piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības konkursa vai izsoles uzvarētājam.