Izmaiņas SIA “Saldus siltums” licences darbības zonā siltumenerģijas pārvadei un sadalei

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi izmaiņas SIA “Saldus siltums” licences darbības zonai, paplašinot tās darbības teritoriju. Komersants siltumenerģijas pārvadi un sadali turpmāk veiks arī Ezeres pagasta Ezerē un Pampāļu pagasta Pampāļos. 

SPRK šā gada 12. decembrī saņēma SIA “Saldus siltums” iesniegumu ar lūgumu veikt grozījumus esošajā licencē, paplašinot licences darbības zonu. Līdz šim komersants siltumenerģiju piegādāja tikai Saldus pilsētas iedzīvotājiem. 

SIA “Saldus siltums” rīcībā ir tehniskais nodrošinājums, lai varētu nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu jaunajā darbības teritorijā. 

Izvērtējot iesniegto dokumentāciju, SPRK lēma par grozījumiem izsniegtajā licencē, nosakot tās nosacījumus jaunā redakcijā. Grozījumi licences darbības zonas paplašināšanā stājās spēkā šā gada 19. decembrī. Tas nozīmē, ka sākot no 19. decembra, komersantam ir tiesības uzsākt pakalpojuma sniegšanu jaunajā darbības teritorijā.