Izmaiņas SIA “Norma K” licences darbības zonā siltumenerģijas pārvadei un sadalei

Drukāt
Siltumenerģija

Ceturtdien, 21.novembrī, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprināja izmaiņas pašvaldības SIA “Norma K” licences darbības zonai. Turpmāk komersants siltumenerģijas pārvadi un sadali veiks tikai Mālpilī, Mālpils novadā (iepriekš Mālpils pagasta teritorijā).

Rīgas rajona pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu regulators 2003.gada 2.aprīlī izsniedza SIA “Norma K” licenci siltumenerģijas pārvadei un sadalei uz laiku no 2003.gada 2.aprīļa līdz 2023.gada 1.aprīlim ar licences darbības zonu Mālpils pagasta teritorijā.

SPRK šī gada 31.oktobrī saņēma pašvaldības SIA “Norma K” iesniegumu ar lūgumu veikt grozījumus licences siltumenerģijas pārvadei un sadalei nosacījumos un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus un informāciju.

Izvērtējot iesniegto dokumentāciju, SPRK nolēma atbalstīt grozījumus izsniegtajā licencē, nosakot tās nosacījumus jaunā redakcijā. Grozījumu spēkā stāšanās laiks – šī gada 22.novembris.