Izmaiņas SIA “LIELVĀRDES REMTE” licences darbības zonā siltumenerģijas pārvadei un sadalei

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi izmaiņas SIA “LIELVĀRDES REMTE” licences darbības zonai, precizējot un paplašinot tās darbības teritoriju.

SIA “LIELVĀRDES REMTE” turpmāk veiks regulētu siltumenerģijas pārvadi un sadali arī Jumpravas pagasta Jumpravas ciemā, savukārt Lielvārdes pagasts izslēgts no licences darbības zonas.

SPRK šā gada 22. maijā saņēma SIA “LIELVĀRDES REMTE” iesniegumu ar lūgumu veikt grozījumus esošajā licencē, mainot licences darbības zonu. Līdz šim komersants siltumenerģiju piegādāja Lielvārdes pilsētā, Lielvārdes un Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā.

Darbības zonas paplašināšana saistīta ar Lielvārdes novada domes un SIA „LIELVĀRDES REMTE” noslēgto deleģēšanas līgumu, kas nosaka, ka SIA „LIELVĀRDES REMTE” jānodrošina siltumapgādes pakalpojumi Jumpravas ciemā, Jumpravas pagastā. Savukārt Lielvārdes pagasts tika izslēgts no licences darbības zonas, ņemot vērā, ka SIA “Lielvārdes Remte” īpašumā esošās katlumājas un siltumtrases šobrīd atrodas tikai Lielvārdes pilsētas teritorijā.

SIA “LIELVĀRDES REMTE” rīcībā ir tehniskais nodrošinājums, lai nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu jaunajā darbības teritorijā.

Izvērtējot iesniegto dokumentāciju, SPRK lēma par grozījumiem izsniegtajā licencē, nosakot tās nosacījumus jaunā redakcijā. Grozījumi licences darbības zonas paplašināšanā stājas spēkā šā gada 5. jūnijā. Tas nozīmē, ka sākot no 5. jūnija, komersantam ir tiesības uzsākt regulējama pakalpojuma sniegšanu jaunajā darbības teritorijā.