Izmaiņas regulējamās nozarēs: SPRK 2020. gada pārskats

Drukāt
Atkritumu apglabāšana,
Depozīta sistēma,
Siltumenerģija,
Elektroniskie sakari,
Elektroenerģija,
Dabasgāze,
Pasts,
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) 2020. gads bijis pārmaiņām bagāts un notikumiem pilns. Šis gads sekmēja vairāku mūsu plānoto uzdevumu izpildi ātrāk, nekā sākotnēji cerējām, piemēram, pārejot uz pilnīgu e-dokumentu apriti mūsu iestādē.

Eiropas regulatoriem atzinīgi novērtējot SPRK darbu, SPRK turpināja strādāt pie Enerģētikas regulatoru padomes (CEER) 2021. gada darbības programmas sagatavošanas procesa vadības.

Veicot peļņas normas jeb kapitāla atdeves likmes novērtēšanu regulējamās nozarēs, mēs noteicām tās zemākas. Tā rezultātā regulētiem uzņēmumiem peļņas normas apstiprinājām vēsturiski zemākajā līmenī. Tas virknei komersantu 2020. un 2021. gadā nozīmēja tarifā iekļautās peļņas samazinājumu, bet patērētājiem – zemāku kapitāla izmaksu iekļaušanu tarifos.

Pagājušajā gadā apstiprinājām arī jaunus elektroenerģijas pārvades tarifus. Jaunajos pārvades tarifos mēs turpinājām tuvināt izmaksu struktūru tarifu struktūrai, atbilstoši nosakot tarifu fiksētās un mainīgās komponentes. Šīs izmaiņas nodrošināja taisnīgāku izmaksu sadalījumu starp pakalpojuma lietotājiem. Uz šo tarifu attiecas arī pieminētās peļņas normas, kuru rezultātā kapitāla izmaksas tika samazinātas par 9,4 milj. eiro.

Pirmoreiz vēsturē Latvijā atsevišķās stundās tika novērota arī negatīva elektroenerģijas cena biržā. Tiem patērētājiem, kas bija izvēlējušies biržas cenas līgumus, negatīva elektroenerģijas cena biržā sniedza būtiskus ieguvumus – kopējais maksājums par patērēto elektroenerģiju samazinājās.

Iepriekšējais gads attiecībā uz tirgus cenu izmaiņām bija netipisks. Dabasgāzes tirgū bija vērojams straujš cenu kritums, sasniedzot rekordzemas cenas pēdējo 10 gadu laikā. Pateicoties šīm izmaiņām, ieguvumu no zemākām dabasgāzes izmaksām jau no 2020. gada izjuta mājsaimniecības, kas dabasgāzi izmanto apkurei un ēdiena pagatavošanai. Zema dabasgāzes cena arī noteica pieprasījumu pēc dabasgāzes uzglabāšanas Inčukalna krātuvē, sasniedzot 100% krātuves piepildījumu.

Pateicoties tirgus tendencēm, daudzviet Latvijā iedzīvotāji pērn apkures sezonā par siltumenerģiju maksāja mazāk. Tarifi samazinājās aptuveni 30% regulēto siltumenerģijas uzņēmumu, kas nodrošina vairāk nekā 75% no visas sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem nodotās siltumenerģijas Latvijā.

Izmaiņas notikušas arī ūdenssaimniecības nozarē. Pirmo reizi SPRK apstiprināja SIA “Rīgas ūdens” tarifu piemērošanas kārtību, kā rezultātā rīdziniekiem izmaksas par ūdeni noteiktu laika periodu samazinājās par 7%. Kopumā pērn tika apstiprināti 10 jauni ūdensapgādes tarifi, no kuriem septiņi bija ar samazinājumu, viens – ar pieaugumu, bet divi palika nemainīgi.

Atkritumu apsaimniekošanas nozarē regulējuma izmaiņu ietekmē sagaidāmas pārmaiņas vairāku gadu garumā. 2020. gada nogalē Saeima pieņēma izmaiņas DRN (Dabas resursa nodoklis) likumā, kas paredz turpināt pakāpenisku DRN likmes palielināšanu par atkritumu apglabāšanu. Nodokļa pieaugums atstās ietekmi jau uz 2021. gada atkritumu apglabāšanas tarifiem. Lai atvieglotu tarifu noteikšanas procesu, pagājušajā gadā SPRK apstiprināja tarifu piemērošanas kārtību 10 atkritumu poligona apsaimniekotājiem. Vienlaikus izstrādājām normatīvos aktus, kuri veidos regulējumu izlietotā iepakojuma depozīta sistēmas sekmīgai darbībai no 2022. gada 1. februāra, kas turpmāk būs jauna SPRK atbildības joma.

Elektronisko sakaru nozares regulēšanas ietvaros novērtējām interneta pakalpojuma kvalitāti. Pēc mūsu veikto mērījumu rezultātiem redzam, ka 4G tīkls bija pieejams 97% vietu, kur veikti mērījumi Latvijā. Arī vidējais lejupielādes ātrums pagājušajā gadā bija augstāks nekā 2019. gadā. Lai arī pērn ārkārtējās situācijas laikā ikviens intensīvi izmantoja internetu mācībām un attālinātam darbam, rezultāti liecina, ka interneta ātrums saglabājās stabils.

Pārmaiņas notika arī pasta nozarē, īpaši ņemot vērā pandēmijas apstākļus, kuru laikā pasta paku sūtījumu skaits palielinājās par 254%. Tā ietekmē pieauga iedzīvotāju sūdzību skaits, īpaši par pasta paku piegādes kavēšanos. SPRK pasta tirgus uzraudzības rezultātā novērsa paaugstinātu tarifu piemērošanu pārrobežu pasta sūtījumiem uz Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV) pandēmijas laikā, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju atgūt pārmaksāto summu.

Pievēršot uzmanību ilgtspējīgas darbības principiem, pagājušajā gadā mēs piedalījāmies arī ilgtspējas novērtējuma indeksā, ko organizē “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts”. Neatkarīgu ekspertu vērtējumā SPRK ieguva augsto bronzas kategoriju, saņemot apliecinājumu savas darbības atbilstībai ilgtspējīgas pārvaldības principiem.

Plašāk ar SPRK 2020. gada pārskatu var iepazīties SPRK mājaslapā

Padomes priekšsēdētāja p.i.