Izmaiņas pasta nozarē gan pašmāju, gan Eiropas, gad Eiropas Savienības (ES) regulējumā 2018.gadā

Drukāt
Pasts

Pasta nozarē notikušas vairākas izmaiņas gan pašmāju, gan Eiropas Savienības (ES) regulējumā. Vai izmaiņas regulējumā, kas pieņemtas 2018. gadā, skars arī pasta pakalpojumu sniedzējus Latvijā 2019. gadā?

2018. gads iezīmējies ar būtiskām izmaiņām ES regulējumā, proti, aprīlī tika pieņemta ES Regula par pārrobežu pasta paku sūtījumiem, bet septembrī tās īstenošanas regula. Regulu prasības paredz turpmāk ES valstu regulatoriem uzraudzīt, lai pasta pakalpojumu sniedzēji, nodrošinot pasta paku sūtījumu pakalpojumus uz ārzemēm, nodrošina to pēc atbilstošiem tarifiem. Līdz šim šādas prasības netika noteiktas. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) aktīvi piedalījās Eiropas Pasta regulatoru grupas (ERGP) darbā, sagatavojot veidlapas paku piegādes pakalpojumu sniedzēju iesniedzamai informācijai ES mērogā, kuras turpmāk visiem ES pasta pakalpojumu sniedzējiem būs vienotas.  

Vienlaikus 2018. gadā tika pieņemti grozījumi Pasta likumā, kas paredz Regulatoram turpmāk noteikt kvalitātes prasības visiem pasta pakalpojumu sniedzējiem Latvijā. "Tas nozīmē, ka turpmāk pasta pakalpojumu sniedzējiem būs pienākums noteikt kvalitātes prasības par pasta sūtījumu savākšanu un piegādi un publiskot tās savā tīmekļvietnē. Vienlaikus, līdz ar šiem grozījumiem, lietotājiem būs iespēja vērsties pie pakalpojumu sniedzēja un lūgt saņemt kompensāciju, ja paša komersanta noteiktās kvalitātes prasības netiek ievērotas. Šāds regulējums viennozīmīgi uzlabos pasta pakalpojuma sniegšanas kvalitāti un sniegs lielākas iespējas pašiem iedzīvotājiem," norāda Regulatora pasta nodaļas vadītājs Bruno Frīdenbergs – Ansbergs.

Papildus tam Regulators pieņēma lēmumu par kapitāla atdeves likmes noteikšanu universālā pasta pakalpojuma (UPP) tarifu projekta izstrādāšanai, kas jāņem vērā valsts AS “Latvijas Pasts”, gatavojot priekšlikumus par pasta pakalpojumu tarifiem. Vienlaikus Regulators sagatavoja priekšlikumus plānotajam konkursam UPP sniedzēja noteikšanai pēc 2019. gada. Šobrīd UPP sniedz valsts AS “Latvijas Pasts”.

2019. gadā Regulators turpinās iesākto, proti, organizēt konkursu UPP sniedzēja noteikšanai valstī pēc 2019. gadā, kas turpinās pildīt UPP pienākumus. Vienlaikus Regulators strādās pie ES Regulas par pasta paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem prasību ieviešanas. Regulators uzraudzīs arī to, lai pasta pakalpojumu sniedzēji ievērotu sniegto pasta pakalpojumu kvalitātes prasības.