Izmaiņas elektroenerģijas sadales operatoru darbības zonās Rīgas brīvostas teritorijā

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) nolēma grozīt elektroenerģijas sadales sistēmas operatoru SIA “RTO Elektrotīkli”, AS “Sadales tīkls” un VAS “Latvijas dzelzceļš” piešķirtās licences sadales sistēmas pakalpojuma sniegšanai Rīgas brīvostas teritorijā.

Šogad 7. aprīlī SIA “RTO Elektrotīkli” vērsās SPRK ar lūgumu veikt grozījumus licences nosacījumos un precizēt trīs elektroenerģijas sadales sistēmas operatoru – SIA “RTO Elektrotīkli”, AS “Sadales tīkls” un VAS “Latvijas dzelzceļš” – licences darbības zonas, saistībā ar teritorijas apbūves un infrastruktūras izmaiņām Rīgas brīvostas teritorijā – Andrejsalā, Eksportostā un Kundziņsalā.

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam sadales sistēmas operatora licences darbības zonu nosaka SPRK, kurai ir tiesības grozīt jau izsniegtu licenču darbības zonu robežas, lai nodrošinātu licenču darbības zonu nepārklāšanos, kas saskaņā ar likumu nav pieļaujama.

Sadales sistēmas operatori ir panākuši savstarpēju vienošanos un piekrīt licenču darbības zonu grozījumiem atbilstoši teritorijas apbūves un infrastruktūras izmaiņām.

Izvērtējot iesniegto dokumentāciju, SPRK lēma par SIA “RTO Elektrotīkli”, valsts AS “Latvijas dzelzceļš” un AS “Sadales tīkls” licenču zonu izmaiņām. Grozījumi licencēs stājas spēkā ar lēmuma parakstīšanas dienu – 2021. gada 23. aprīli.