Informācija par VAS “Latvijas Pasts” tarifu projektu ierakstītu un apdrošinātu pārrobežu pasta paku tarifiem

Drukāt
Pasts

Š.g. 28.janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) saņēma informāciju par VAS “Latvijas Pasts” tarifu projektu ierakstītu un apdrošinātu pārrobežu pasta paku tarifiem un aicina paust priekšlikumus un ieteikumus. Plānots, ka jaunie tarifi varētu stāties spēkā š.g. 1.aprīlī.

Spēkā esošā tarifa izmaiņas saistītas ar nepieciešamību precizēt tarifa veidošanas principu pārrobežu ierakstītu un apdrošinātu pasta paku tarifu pozīcijās, lai lietotājiem būtu saprotamāka metodika, kā tiek rēķināts kopējais tarifs pārrobežu ierakstītu un apdrošinātu pasta paku sūtījumiem.

Iepazīties ar tarifu projekta kopsavilkumu, kurā norādīti piedāvātie tarifi un salīdzinājums ar šobrīd spēkā esošajiem, iespējams SPRK tīmekļvietnē.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu var iesniegt SPRK vai VAS “Latvijas Pasts”, rakstot uz sprk@sprk.gov.lv vai info@pasts.lv līdz š.g. 22.februārim.

Jau ziņots, ka pērn novembrī SPRK apstiprināja VAS “Latvijas Pasts” iesniegtos universālā pasta pakalpojuma (UPP) tarifus, kas stājās spēkā š.g. 1.janvārī. Savukārt abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu tarifu piemērošana atlikta līdz 2023.gada 1.janvārim. UPP tarifu projektu pasta komersants iesniedza kā daļu no pieteikuma UPP konkursā, kurā pērn 22.jūlijā tika atzīts par uzvarētāju un VAS “Latvijas Pasts” noteiktas UPP saistības uz pieciem gadiem – no 2022.gada 1.janvāra līdz 2026.gada 31.decembrim.

UPP ir minimālais noteiktas kvalitātes pasta pakalpojumu kopums, kas pieejams visiem lietotājiem visā Latvijas teritorijā par vienotu tarifu neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas. UPP sniedzējam ir pienākums nodrošināt iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumus, kā arī abonēto preses izdevumu savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi.

UPP tarifus nosaka pasta komersants, bet apstiprina SPRK. Atbilstoši Pasta likumam SPRK pienākums ir konkursa kārtībā noteikt UPP sniedzēju, uzraudzīt pasta pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā UPP, kā arī pasta nozares normatīvo aktu ievērošanu.