Informācija elektronisko sakaru komersantiem par iesniedzamās informācijas iesniegšanas kārtību un termiņiem

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) informē, ka 2018.gada 1.janvārī stājušies spēkā vairāki Regulatora normatīvie dokumenti saistībā ar elektronisko sakaru komersantu iesniedzamo informāciju.

Regulators vērš uzmanību, ka atbilstoši Informācijas iesniegšanas vispārīgajiem noteikumiem komersants informāciju iesniedz regulatoram elektroniskā veidā, izmantojot regulatora pārziņā esošu Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēmu (IIAS), kur nepieciešamo informāciju Regulatoram iespējams iesniegt elektroniski, aizpildot veidlapu formas tiešsaistē. Īsumā izklāstu par reģistrēšanos IIAS variet aplūkot Regulatora sagatavotājā infogrammā Kā reģistrēties IIAS, savukārt plašāku informāciju par IIAS sniegtajām iespējām var uzzināt Regulatora mājaslapas sadaļā IIAS.

Regulators atgādina elektronisko sakaru komersantiem par regulāri iesniedzamās informācijas aktuālajiem iesniegšanas termiņiem janvārī un februārī, par ko detalizētāka informācija pieejama infogrammā: