Iesūknēšanas sezona Inčukalnā gāzes krātuvē sāksies ar zemākiem uzglabāšanas pakalpojumu tarifiem

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izvērtējusi AS “Conexus Baltic Grid” iesniegto dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķinu un secinājusi, ka komersanta pašu noteiktie tarifi ir atbilstoši metodikas prasībām. Attiecīgi no š.g. 1.maija līdz nākamā gada 30.aprīlim dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifi četriem produktu veidiem būs būtiski zemāki.

2022./2023.gada krātuves ciklā AS “Conexus Baltic Grid” faktiskie ieņēmumi bijuši lielāki par plānotajiem, kur liela daļa no tiem gūti, organizējot krātuves jaudas izsoli. Tas ļāvis samazināt kopējās uzglabāšanas sistēmas izmaksas gaidāmajam krātuves ciklam (01.05.23.-30.04.24.) par 22%, rezultātā arī samazinot dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifus četriem produktu veidiem.

“Samazinoties uzglabāšanas pakalpojumu tarifiem brīdī, kad dabasgāzes cenas tirgū sarūk, ir pozitīvs signāls gaidāmajai 2023./2024. gada apkures sezonai. Šie apstākļi rada augstu motivāciju dabasgāzes tirgotājiem Latvijā un Baltijas reģionā iegādāties dabasgāzi un to uzglabāt krātuvē, tādējādi sekmējot ne vien efektīvu krātuves darbību, bet arī optimizējot kurināmā iegādes izmaksas. Jāatzīmē, ka šie apstākļi sakrīt ar dabasgāzes tirgus atvēršanas brīdi – ar š.g. 1.maiju, potenciāli nodrošinot mājsaimniecību lietotājiem labākus dabasgāzes cenu piedāvājumus,” skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

AS “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifi no š.g.1.maija līdz 2024.gada 30.aprīlim ir noteikti šādi:

  • Grupētās jaudas produkts – 0,8761 EUR/MWh (14% zemāks par spēkā esošo);
  • Divu gadu grupētās jaudas produkts – 0,9308 EUR/MWh (14% zemāks par spēkā esošo);
  • Atslēdzamās jaudas produkts – 0,6981 EUR/MWh (14% zemāks par spēkā esošo);
  • Krājumu pārcelšanas produkts – 1,3581 EUR/MWh (25% zemāks par spēkā esošo);
  • Virtuālās pretplūsmas produkts – 0,5113 EUR/MWh (47% augstāks par spēkā esošo tarifu). Šo produktu izmanto, piemēram, ja dabasgāzes izņemšanas sezonas laikā, tirgotājs vēlas krātuvē iesūknēt dabasgāzi vai otrādāk, kas neprasa krātuves tehnoloģiskā režīma izmaiņas, lai to veiktu.

Viens no biežāk izmantotajiem dabasgāzes uzglabāšanas produktu veidiem pēc iesūknētā apjoma 2022./2023.gada iesūknēšanas sezonā bija grupētās jaudas un divu gadu grupētās jaudas produkts.

Inčukalna pazemes gāzes krātuves regulējums ir dinamisks un pielāgots dabasgāzes tirgus apstākļiem. Saskaņā ar tarifu aprēķināšanas metodiku AS “Conexus Baltic Grid” samazina nākamā tarifa perioda izmaksas, ja regulatīvā rēķina atlikums ir pozitīvs. Atbilstoši AS “Conexus Baltic Grid” iesniegums par regulatīvā rēķina atlikumu 2021./2022.gada sezonai tika saņemts SPRK izvērtēšanai 2022.gada 10.jūnijā, bet par rēķina atlikumu pēc iesūknēšanas sezonas beigām krātuves sezonai 2022./2023.gadam – 2022.gada 27.oktobrī.

AS “Conexus Baltic Grid” ir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators Latvijā, kas veic krātuves infrastruktūras uzturēšanas un uzlabošanas pasākumus, realizē nepieciešamos ieguldījumus infrastruktūras attīstībā, uzrauga un kontrolē krātuves stabilitāti, kā arī atbild par krātuves jaudu rezervēšanu un pārdošanu.

Ziņas titulbildē izmantots AS "Conexus Baltic Grid" publicitātes foto