Grozījumi SIA „Ilūkstes siltums” licences darbības zonā siltumenerģijas pārvadei un sadalei

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi izmaiņas SIA „Ilūkstes siltums” licences darbības zonā, precizējot un paplašinot tās darbības teritoriju. SIA „Ilūkstes siltums” turpmāk nodrošinās regulētus siltumapgādes pakalpojumus arī Liepupes ciema Liepupes pagastā un Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.

SPRK šā gada 20. jūlijā saņēma SIA „Ilūkstes siltums” iesniegumu ar lūgumu veikt grozījumus esošajā licencē, mainot licences darbības zonu. Līdz šim komersants siltumenerģiju piegādāja Ilūkstē, Ilūkstes novadā.

Darbības zonas paplašināšana saistīta ar Salacgrīvas novada domes un SIA „Ilūkstes siltums” noslēgto deleģēšanas līgumu, kas nosaka SIA „Ilūkstes siltums” nodrošināt siltumapgādes pakalpojumus Liepupes ciema Liepupes pagastā un Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas stājies spēkā 2020. gada 23. jūnijā, teritoriālā iedalījuma vienība Ilūkstes pilsēta atrodas Augšdaugavas novadā, iepriekš Ilūkstes novadā, bet Liepupes pagasts, kurā atrodas Liepupes ciems, un Salacgrīvas pilsēta atrodas Limbažu novadā, iepriekš Salacgrīvas novadā. Atbilstoši nosakāma arī licences darbības zona - Ilūkste Augšdaugavas novadā, Liepupes ciems, Liepupes pagastā, Limbažu novadā, un Salacgrīva Limbažu novadā.

SIA „Ilūkstes siltums” rīcībā ir tehniskais nodrošinājums, lai nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu minētajā darbības teritorijā.

Izvērtējot iesniegto dokumentāciju, SPRK lēma par grozījumiem izsniegtajā licencē, nosakot tās nosacījumus jaunā redakcijā. Grozījumi licences darbības zonas paplašināšanā stājas spēkā šā gada 14. augustā. Tas nozīmē, ka, sākot no 14. augusta, komersantam ir tiesības uzsākt regulējama pakalpojuma sniegšanu jaunajā darbības teritorijā.