Grobiņā no 1. maija būs jauni siltumenerģijas tarifi

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA “Grobiņas namserviss” jaunus vienotus siltumenerģijas tarifus visā uzņēmuma darbības teritorijā, kurā pakalpojums tiek nodrošināts. Šogad no 1. maija tarifs būs 60,50 EUR/MWh, ko piemēros Grobiņas pilsētā, Kapsēdes, Cimdenieku un Robežnieku ciemā.

Izvērtēšanas gaitā SPRK vairākkārtīgi uzņēmumam pieprasīja sniegt papildu precizējumus par tarifu projektā iekļautajām izmaksām. Tā rezultātā siltumenerģijas tarifs samazinājies par 5,15 EUR/MWh jeb 7,8% salīdzinājumā ar komersanta plānoto – sākotnēji iesniegto tarifu projektu. Būtisks izmaksu samazinājums gūts, pateicoties kurināmā izmaksu samazinājumam 18% apmērā.

Tomēr neskatoties uz tarifu projekta izskatīšanas laikā panākto tarifa samazinājumu, tas joprojām būs augstāks par esošo, kas patreiz Grobiņas pilsētā ir 54,90 EUR/MWh, Kapsēdes ciemā – 58,09 EUR/MWh, bet Cimdeniekos - 57,68 EUR/MWh. Siltumenerģijas tarifs palielinājies galvenokārt, tāpēc ka pieaugušas elektroenerģijas izmaksas, dabas resursu nodoklis, kā arī būtiski samazinājušies ieņēmumi no pārdotās elektroenerģijas. Gūtie ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas obligātā iepirkuma ietvaros dod iespējas samazināt kopējos uz siltumenerģijas tarifu attiecināmos izdevumus.

SPRK padome arī nolēma piešķirt SIA “Grobiņas namserviss” atļauju pašai noteikt siltumenerģijas tarifus, ja mainās kurināmā (dabasgāzes) cena un pārdotās elektroenerģijas cena. Tas nozīmē, ja kurināmā cena būs zemāka vai pārdotās elektroenerģijas cena būs augstāka par to, kas iekļauta tarifā, uzņēmumam ir pienākums noteikt zemāku tarifu.

Ar jauniu tarifu projektu komersants SPRK vērsās 2020. gada 6. martā saistībā ar siltumenerģijas izmaksu pieaugumu pakalpojuma sniegšanai. Ar siltumenerģijas tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK mājaslapā publicētajā interaktīvajā kartē.