Eiropas regulējums no 2020. gada 21. decembra: kas mainīsies elektronisko sakaru komersantiem?

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) informē par Eiropas regulējuma stāšanos spēkā, kas paredz piemērot noteiktas prasības elektronisko sakaru komersantiem no šā gada 21. decembra.

Eiropas regulējums jeb Eiropas komisijas īstenošanas regula apstiprināta 2019. gada 17. decembrī. Tā paredz elektronisko sakaru komersantiem sākot no šā gada 21. decembra izmantot elektronisko sakaru pakalpojumu līguma kopsavilkumu. Ko tas nozīmē?

Pirms līguma slēgšanas ar lietotāju, elektronisko sakaru komersantam ir pienākums lietotāju informēt par iespēju iepazīties ar līguma kopsavilkumu. Līguma kopsavilkums ir standartizēta veidne, kurā iekļauj galvenos līguma nosacījumus, piemēram:

  • pakalpojuma nosaukums un cena;
  • galvenie raksturlielumi (interneta ātrums, sarunu minūtes, SMS skaits);
  • līguma termiņš;
  • kontaktinformācija.

Minētajai informācijai līguma kopsavilkumā jābūt viegli salasāmai, uztveramai un salīdzināmai. Ja līgums attiecas uz vienu pakalpojuma veidu, informāciju norāda vienas lapas apmērā, savukārt sasaistīto pakalpojumu, piemēram, internets un televīzija, gadījumā maksimālais apjoms ir trīs lapas.

Līguma kopsavilkums neparedz jaunas prasības uz līguma saturu. Tā ieviešanas mērķis ir nodrošināt patērētāju aizsardzību, kas minēts jau esošajā Eiropas elektronisko sakaru kodeksā un Eiropas komisijas īstenošanas regulā. Sagatavota kopsavilkuma veidne ļaus komersantam saprotamā veidā pasniegt informāciju par piedāvāto pakalpojumu, lai lietotājam palīdzētu izdarīt vēl pārdomātāku izvēli.

Ar detalizētu informāciju saistībā ar līguma kopsavilkuma veidni aicinām skatīt Eiropas Komisijas tīmekļvietnē.