Eiropas Elektronisko sakaru regulatori Jūrmalā tiekas kārtējā plenārsēdē

Drukāt
Elektroniskie sakari

Lai aktualizētu elektronisko sakaru nozares starptautiskos izaicinājumus un identificētu nākotnes tendences, 6. un 7. jūnijā Jūrmalā norisinājās 59. Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes (Body of European Regulators for Electronic Communication - BEREC) Regulatoru padomes plenārsēde. Divu dienu garumā 127 dalībnieki no 37 valstīm diskutēja par būtiskiem elektronisko sakaru nozares regulācijas jautājumiem. Plenārsēdes ietvaros norisinājās arī Neatkarīgo regulatoru grupas (Independent Regulators Group – IRG) 2. ģenerālā asambleja.

“Elektronisko sakaru nozare attīstās arvien straujāk, un līdz ar jaunām tehnoloģiju iespējām telekomunikāciju komersanti saskaras arī ar jauniem izaicinājumiem, tostarp nepieciešamību nodrošināt augstu drošības līmeni arī caurskatāmas digitālo produktu un pakalpojumu vides apstākļos. Vienlaikus arī regulatoriem tas nozīmē pievērst arvien lielāku uzmanību lietotājam drošas elektroniskās vides nodrošināšanai, izstrādājot jaunus regulējumus un vienojoties par turpmākām nepieciešamām darbībām arī starptautiskā tvērumā,” norāda Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja, BEREC Regulatoru padomes locekle Alda Ozola.

Plenārsēdē piedalījās dalībnieki no BEREC pārstāvētajām regulēšanas iestādēm, Eiropas Komisijas (EK), kā arī pieaicinātie eksperti. Darba kārtībā tika iekļauti jautājumi par lietotāju izglītošanu par digitālajiem produktiem un pakalpojumiem, diskusijas par optiskās piekļuves infrastruktūras izvēršanu, kā arī jautājumi par starptautisko savienojumu infrastruktūrām. Tāpat tika diskutēts par vairākām iekšējām procedūrām. Plenārsēdē plašas diskusijas starp dalībniekiem raisīja EK izstrādātais dokuments “Baltā grāmata - Kā pārvaldīt Eiropas digitālās infrastruktūras vajadzības?”, kurā EK ir izklāstījusi iespējamos attīstības scenārijus un priekšlikumus digitālās infrastruktūras jomā. BEREC Regulatoru padomes locekļi apsprieda dažādo attīstības scenāriju aspektus, lai līdz 2024. gada 30. jūnijam varētu EK iesniegt BEREC nostāju un izvirzīt priekšlikumus saistībā ar izstrādāto dokumentu. Par EK dokumentu viedokļus un priekšlikumus var iesniegt jebkurš Eiropas Savienības iedzīvotājs.

BEREC pamatuzdevums ir nodrošināt ES tiesiskā regulējuma īstenošanu elektronisko sakaru jomā. Tās galvenais mērķis ir nodrošināt elektronisko sakaru noteikumu konsekventu īstenošanu visā ES un nodrošināt tehniskās zināšanas valstu regulatoriem un ES iestādēm. BEREC arī veicina augstas veiktspējas savienojamības pieejamību, izmantošanu un konkurenci elektronisko sakaru nozarē.

 

 

BEREC plenārsēde