Dabasgāzes infrastruktūras uzņēmumiem turpmāk būs jāizstrādā attīstības plāns; SPRK izsludina konsultāciju par noteikumu projektiem

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izstrādājusi noteikumu projektus, ko turpmāk būs jāievēro dabasgāzes pārvades un sadales sistēmas operatoriem – AS “Conexus Baltic Grid” un AS “Gaso”, izstrādājot attīstības 10 gadu plānu. Līdz šim šādus ilgtermiņa attīstības plānus sagatavoja elektroenerģijas sistēmas operatori, taču līdz ar grozījumiem Enerģētikas likumā, pienākums attieksies arī uz minētajiem infrastruktūras uzņēmumiem dabasgāzes nozarē. Par noteikumu projektiem izsludināta publiskā konsultācija.

Atbilstoši grozījumiem Enerģētikas likumā SPRK nosaka prasības un kārtību, kas dabasgāzes sistēmas operatoriem jāievēro, izstrādājot sistēmas attīstības 10 gadu plānu. SPRK atbilstoši noteiktajam deleģējumam izstrādājusi noteikumu projektus.

“Saskaņā ar sagatavoto noteikumu projektu, infrastruktūras uzņēmumiem to ilgtermiņa attīstības plānā investīciju projekti būs skaidri jāsasaista ar sabiedrisko pakalpojumu lietotāju ieguvumiem - pakalpojumu attīstību, pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanu un infrastruktūras uzturēšanas izmaksu optimizāciju. Jaunais regulējums paredz dabasgāzes operatoru regulējumu saskaņot ar jau spēkā esošajām prasībām elektroenerģijas nozarē, un tas nodrošinās iespēju sabiedrībai iespēju sekot līdzi finanšu ieguldījumiem un operatoru iecerēm sistēmas attīstībā. Par katra operatora plānu tiks organizēta publiskā uzklausīšana, kuras laikā ikviens interesents tiek iepazīstināts ar plānotajiem projektiem,” skaidro SPRK Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

Strādājot pie šo noteikumu projektu izstrādes, SPRK ņēma vērā gan esošo Latvijas regulējumu, kas attiecas uz elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas attīstības 10 gadu plāniem, gan vērtēja citu Eiropas Savienības dalībvalstu esošo attīstības plānu regulējumu.

Plānā iekļaujamā informācija ietvers augstas detalizācijas pakāpi par sistēmas attīstību turpmākajiem 10 gadiem, operatoriem sasniedzot noteiktus attīstības rādītājus un vajadzības. Piemēram, plānā būs jāietver informācija par esošo infrastruktūru, tās tehnisko raksturojumu, novērtējumu par sistēmas drošumu, dabasgāzes tirgus attīstības tendencēm nacionālā un reģionālā līmenī, ietekmi uz tarifiem, detalizētu aprakstu par kapitālieguldījumiem u.tml.

Izvirzītajiem attīstības rādītājiem plānā būs jābūt saskaņotiem ar operatoru licencē noteikto pienākumu nodrošināt un uzturēt energoapgādes veikšanai nepieciešamos objektus, kā arī nodrošināt nepārtrauktu pakalpojuma sniegšanu, ievērojot noteiktās drošības, kvalitātes un efektivitātes prasības. SPRK ieskatā, noteikto prasību izpildi ir lietderīgi novērtēt vismaz trīs līmeņos, kas paredz izpildes novērtējumu, kur uzlabojumi nav nepieciešami, ir nepieciešami un kur konstatētas būtiskas novirzes.

SPRK apstiprinās gan dabasgāzes pārvades, gan sadales sistēmas attīstības 10 gadu plānu reizi divos gados, ko izstrādā un iesniedz izvērtēšanai SPRK sistēmu operatori.

Noteikumu projekta plānotā spēkā stāšanās datums – š.g. 1.decembris. Ar konsultāciju dokumentu attiecībā uz Noteikumiem par dabasgāzes pārvades sistēmas attīstības plānu var iepazīties šeit, bet ar Noteikumiem par dabasgāzes pārvades sistēmas attīstības plānu – šeit. Priekšlikumus un komentārus par noteikumu projektu lūdzam SPRK iesniegt līdz š.g. 17.novembrim, nosūtot tos uz [email protected].