Dabasgāzes infrastruktūras uzņēmumiem turpmāk būs jāizstrādā 10 gadu attīstības plāns

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) š.g. 1.februāra padomes sēdē apstiprinājusi noteikumus, kas turpmāk būs jāievēro dabasgāzes pārvades (AS “Conexus Baltic Grid”) un sadales sistēmas (AS “Gaso”) operatoram, izstrādājot 10 gadu attīstības plānu. Līdz šim šādus ilgtermiņa attīstības plānus gatavoja lielie elektroenerģijas sistēmas operatori. Turpmāk pienākums būs arī infrastruktūras uzņēmumiem dabasgāzes nozarē. 

“Jaunie noteikumi saskaņoti ar jau spēkā esošajām prasībām elektroenerģijas nozarē. Attiecīgi turpmāk dabasgāzes operatoriem to ilgtermiņa attīstības plānā investīciju projekti būs skaidri jāsasaista ar sabiedrisko pakalpojumu lietotāju ieguvumiem – pakalpojumu attīstību, pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanu un infrastruktūras uzturēšanas izmaksu optimizāciju. Jaunās prasības ir ceļš uz dabasgāzes tirgus stiprināšanu un stabilizāciju. Tas nodrošinās arī sabiedrībai iespēju sekot līdzi finanšu ieguldījumiem un operatoru iecerēm sistēmas attīstībā. Par katra operatora plānu tiks organizēta publiskā uzklausīšana, kurā varēs piedalīties ikviens interesents,” skaidro SPRK vadītāja Alda Ozola. 

Izstrādājot noteikumus, SPRK ņēma vērā gan esošo Latvijas regulējumu, kas attiecas uz elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas attīstības 10 gadu plāniem, gan vērtēja citu Eiropas Savienības dalībvalstu esošo attīstības plānu regulējumus.

Plānā iekļaujamā informācija ietvers augstas detalizācijas pakāpi par sistēmas attīstību turpmākajos 10 gados, operatoriem sasniedzot noteiktus attīstības rādītājus un vajadzības. Piemēram, plānā būs jāietver informācija par esošo infrastruktūru, tās tehnisko raksturojumu, novērtējumu par sistēmas drošumu, dabasgāzes tirgus attīstības tendencēm nacionālā un reģionālā līmenī, ietekmi uz tarifiem, detalizētu aprakstu par kapitālieguldījumiem u.tml.

Attīstības rādītājiem plānā būs jābūt saskaņotiem ar operatoru licencē noteikto pienākumu nodrošināt un uzturēt energoapgādes veikšanai nepieciešamos objektus, kā arī nodrošināt nepārtrauktu pakalpojuma sniegšanu, ievērojot noteiktās drošības, kvalitātes un efektivitātes prasības. SPRK ieskatā, noteikto prasību izpildi ir lietderīgi novērtēt vismaz trīs līmeņos, kas paredz izpildes novērtējumu – kur uzlabojumi nav nepieciešami, kur uzlabojumi ir nepieciešami un kur konstatētas būtiskas novirzes.

Turpmāk gan dabasgāzes pārvades, gan sadales sistēmas attīstības 10 gadu plānu SPRK apstiprinās reizi divos gados, ko izstrādās un izvērtēšanai SPRK iesniegs sistēmu operatori. Attiecīgi pirmais attīstības plāns dabasgāzes sadales sistēmas operatoram AS “Gaso” būs jāiesniedz līdz š.g. 1.augustam, bet pārvades sistēmas operatoram AS “Conexus Baltic Grid” līdz š.g. 1.septembrim. SPRK tie būs jāizvērtē un jāapstiprina 30 dienu laikā. Savukārt, ja vērtēšanas gaitā SPRK būs nepieciešams lūgt operatoriem papildu informāciju, tad vērtēšanas termiņš tiks pagarināts.

Atbilstoši grozījumiem Enerģētikas likumā SPRK nosaka prasības un kārtību, kas dabasgāzes sistēmas operatoriem jāievēro, izstrādājot sistēmas attīstības 10 gadu plānu. Par abu noteikumu projektiem tika organizētā publiskā apspriešana, kas ilga no 2022.gada 3. līdz 17.novembrim. Publiskās konsultācijas laikā par dabasgāzes pārvades sistēmas attīstības plānu tika saņemti divu komersantu – AS “Conexus Baltic Grid” un AS “Latvenergo” – priekšlikumi, bet par dabasgāzes sadales sistēmas attīstības plānu no viena komersanta – AS “Gaso”. 

Ar SPRK apstiprinātajiem noteikumiem par dabasgāzes pārvades sistēmas attīstības plānu var iepazīties šeit, bet par dabasgāzes sadales sistēmas attīstības plānu – šeit. Abi noteikumi spējā stājās š.g. 7.februārī.