Dabasgāzes cena saistītajiem lietotājiem no 1. oktobra paliek nemainīga

Drukāt
Dabasgāze,
Noderīgi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) nav izdevusi administratīvo aktu, kas būtu par pamatu no š.g. 1.oktobra paaugstināt saistīto lietotāju (mājsaimniecību) tarifus. Attiecīgi dabasgāzes tarifi saistītajiem lietotājiem saglabājas līdzšinējā līmenī, kas spēkā no š.g. 1.jūlija.

Š.g. 2. septembrī SPRK saņēma AS “Latvijas Gāze” iesniegumu, kurā lūdza izvērtēt iespēju pārskatīt saistīto lietotāju (mājsaimniecību) tarifus no š.g. 1.oktobra. Savukārt š.g. 26.septembrī AS “Latvijas Gāze” vērsās SPRK ar precizētu iesniegumu ar lūgumu lēmumu par iepriekš minēto pieņemt šā gada decembra sākumā. Proti, AS “Latvijas Gāze” lūdz SPRK lēmumu par saistīto lietotāju (mājsaimniecību) tarifu pārskatīšanu no 1.oktobra, atlikt līdz š.g. decembra sākumam.

Ņemot vērā valsts noteiktos atbalsta pasākumus un AS “Latvijas Gāze” lūgumu pagarināt iesnieguma izvērtēšanas termiņu līdz š.g. decembrim, SPRK ir izvērtējusi minēto informāciju un sniegusi atbildes vēstuli AS “Latvijas Gāze” š.g. 30.septembrī. SPRK norāda, ka AS “Latvijas Gāze” iesniegumā ietvertais lūgums par tarifu pārskatīšanu no 1.oktobra, izdodot jaunu administratīvo aktu, nav apmierināms.

SPRK norāda, ka iesniegumā ietvertais lūgums esošajos apstākļos neatbilst Administratīvā procesa likumā noteiktajam un šādas administratīvā akta izmaiņas nebūtu tiesiskas.

Līdz ar to AS “Latvijas gāze” iesniegumā minētā lūguma izvērtēšanas process ir noslēdzies. Tas nozīmē, ka no š.g. 1.oktobra AS “Latvijas Gāze” noteiktie saistīto lietotāju (mājsaimniecību) tarifi nemainās.

SPRK atgādina, ka 1.oktorbī spēkā stājās grozījumi “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā”*, kas paredz paplašinātu atbalstu tiem mājsaimniecības lietotājiem, tai skaitā daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kas nav saistītie lietotāji.


Atsauce: *6 panta 1 prim daļa.