Būtisku ietekmi tirgū SPRK saglabā 30 komersantiem, piešķir sešiem, bet 13 komersantiem atceļ

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) š.g. 19.janvāra padomes sēdē apstiprinājusi vairumtirdzniecības līmeņa savienojumu pabeigšanas fiksētajā tīklā tirgus analīzes ziņojumu. Rezultātā SPRK saglabājusi būtisku ietekmes tirgū statusu 30 elektronisko sakaru komersantiem, bet 13 komersantiem iepriekš piemērotās saistības un būtiskas ietekmes tirgū statusu atceļ. SPRK lēmums stājas spēkā ar š.g. 20.janvāri.

SPRK regulāri veic šī tirgus izvērtējumu, kura rezultātā novērtē, vai tirgū ir dalībnieki, kuriem ir būtiska ietekme tirgū, un vai tādā gadījumā šāda ietekme tirgū ir nosakāma, saglabājama vai pretēji – atceļama.

SPRK, veicot tirgus analīzi jau septīto reizi, secinājusi, ka Tirgū 43 komersantiem, kuriem iepriekšējās tirgus analīzes kārtās tika noteikta būtiska ietekme tirgū un piemērotas saistības, ir 30 komersanti, kuriem SPRK turpina saglabāt būtisku ietekmi vairumtirdzniecības līmeņa savienojumu pabeigšanas fiksētā vietā individuālos publiskos telefonu tīklos tirgū.

Minētie 30 komersanti izpilda visus nepieciešamos nosacījumus, lai uzreiz vai īsā laikā varētu nodrošināt citiem komersantiem vairumtirdzniecības līmeņa savienojumu pabeigšanas pakalpojumus fiksētajā tīklā. Šie nosacījumi ir noslēgts starpsavienojuma līgums ar vismaz vienu komersantu par savienojumu pabeigšanas pakalpojumiem fiksētajā tīklā un piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības uz publiskajiem fiksētajiem telefona tīkla numuriem.

Savukārt sešiem komersantiem, kuriem iepriekšējās tirgus analīzes kārtās netika noteikts būtiskas tirgus ietekmes statuss un piemērotas saistības, ir izpildījuši visus priekšnosacījumus, lai sniegtu savienojumu pabeigšanas pakalpojumus fiksētajā tīklā. Rezultātā būtisku ietekmi tirgū veidos līdz šim esošie 30 komersanti un pievienojušies seši jaunie komersanti.

Savukārt SPRK 13 komersantiem SPRK atcēlusi iepriekš piemērotās saistības un būtiskas ietekmes tirgū statusu, ņemot vērā, ka tie ir pārtraukuši sniegt savienojumu pabeigšanas pakalpojumus fiksētajā tīklā. Tiesības komersantiem atceltas sākot no š.g. 20.janvāra. Savukārt sešiem komersantiem, kuriem, kopš iepriekšējās tirgus analīzes, ir izpildījušies nepieciešami nosacījumi savienojumu pabeigšanas pakalpojumus fiksētajā tīklā tirgū, SPRK ir jānosaka tādas pašas saistības kā pārējiem komersantiem, tostarp piešķirot būtiskas ietekmes tirgū statusu.

Publiskā konsultācija par Ziņojumu par tirgus analīzi ir veikta trīs reizes, tostarp pērn novembrī nosūtīts Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem, Eiropas Komisijai (EK) un BEREC saskaņošanai plānoto pasākumu kopumu Savienojumu pabeigšanas tirgū.

EK savā atzinumā aicinājusi cieši uzraudzīt Savienojuma pabeigšanas tirgu. Papildus EK norādījusi, ka SPRK nākamajā tirgus analīzē jāpievērš uzmanība uz iespējamo ierobežojumu atcelšanu vai jauna tirgus definēšanu attiecībā uz papildpakalpojumiem, kas būs atkarīga no tehnoloģiju un tirgus attīstības.

Ar Tirgus analīzi un secinājumiem aicinām iepazīties SPRK tīmekļvietnes sadaļā “Tirgus analīze”, bet lēmumiem – šeit.