Balvos arī turpmāk siltumapgādi nodrošinās AS "BALVU ENERĢIJA"

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome (Regulators) nolēmusi izsniegt licenci AS „BALVU ENERĢIJA” siltumenerģijas pārvades un sadales pakalpojumu sniegšanai turpmākajiem 20 gadiem. Komersants, tāpat kā līdz šim, siltumenerģijas pārvades un sadales pakalpojumus sniegs Balvos, Balvu novadā.

Iesniegums siltumenerģijas pārvades un sadales licences saņemšanai iesniegts, jo 2018.gada 4.oktobrī beigsies Energoapgādes regulēšanas padomes izsniegtās licences darbības termiņš AS „BALVU ENERĢIJA”.

AS „BALVU ENERĢIJA” rīcībā ir tehniskais nodrošinājums, lai sniegtu sabiedrisko pakalpojumu siltumenerģijas pārvadē un sadalē Balvos, Balvu novadā. Līdz ar to Regulatora padome nolēma izsniegt komersanta licenci no 2018.gada 5.oktobra līdz 2038.gada 4.oktobrim.

Siltumapgādes nozarē regulējamie pakalpojumi ir siltumenerģijas ražošana, siltumenerģijas pārvade un sadale, kā arī siltumenerģijas tirdzniecība. Siltumenerģijas pakalpojums ir regulējams, ja kopējā uzstādītā siltuma jauda pārsniedz 1 MW un kopējais lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms ir lielāks par 5000 MWh gadā.