AS “Augstsprieguma tīkls” 2022. gadā atbilst sertificēšanas prasībām

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) noslēgusi izvērtējumu par AS “Augstsprieguma tīkls” atbilstību sertificēšanas prasībām iepriekšējā gadā. SPRK š.g. 28. septembra padomes sēdē atzinusi – elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS “Augstsprieguma tīkls” atbilst neatkarības un sertificēšanas prasībām 2022.gadā.


“Līdz ar citām funkcijām viens no SPRK pienākumiem ir elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora izvērtēšana, vai tas atbilst sertificēšanas un neatkarības prasībām. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu šāda izvērtēšana notiek ik gadu. Procesa laikā SPRK pārliecinās, vai tiek nodrošināta pārvades sistēmas operatora neatkarība, vai operatoram ir pietiekami resursi un tas ir spējīgs izpildīt likumā noteiktos pienākumus,” skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.


SPRK vērtēšanas procesā, izskatot saņemtos dokumentus, kā arī lūdzot operatoram papildinformāciju, guva pārliecību, ka AS “Augstsprieguma tīkls” ir ievērojusi likumā noteiktās prasības operatora neatkarības nodrošināšanai, tostarp, ka AS “Augstsprieguma tīkls” kapitāla daļu turētājs Finanšu ministrija (no 2023.gada 13.februāra - Klimata un enerģētikas ministrija) nav iesaistīta jebkādās elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības un sadales darbībās, tai skaitā komersantu padomes un valdes locekļu iecelšanā, kā arī AS “Augstsprieguma tīkls” valdes un padomes locekļi neieņem valdes vai padomes locekļu amatus kapitālsabiedrībās, kas saistītas ar elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības un sadales darbībām vai dabasgāzes ražošanas un tirdzniecības darbībām. AS “Augstsprieguma tīkls” rīcībā esošais personāls, tehniskie un finanšu resursi ir pietiekami, lai nodrošinātu pienākumu izpildi, savukārt elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi ir ekonomiski pamatoti. SPRK arī pārliecinājās, ka līgumu noslēgšana ar ārpakalpojumu sniedzējiem ir pamatota un nodrošina noteikto neatkarības prasību ievērošanu un ka AS “Augstsprieguma tīkls” ievēro pārvades sistēmas attīstības desmit gadu plānu.


AS “Augstsprieguma tīkls” par akciju sabiedrību kļuva 2005. gadā, saņemot SPRK izsniegtu licenci elektroenerģijas pārvadei visā Latvijas teritorijā, taču tās pirmsākumi datējami jau ar 1939. gadu, kad sāka darboties Ķeguma spēkstacija un pirmā apakšstacija Rīgā.