Atliek FinEstLat un Lietuvas dabasgāzes tirgus apvienošanu

Drukāt
Dabasgāze

Informāciju sagatavoja Somijas, Igaunijas un Latvijas valstu regulatori

Š.g. 12.oktobrī Somijas, Igaunijas un Latvijas nacionālo regulatīvo iestāžu vadītāji vienojušies atlikt FinEstLat un Lietuvas dabasgāzes tirgus apvienošanu. Šāds lēmums trīs valstu regulatoru starpā pieņemts, pamatojoties uz nestabilo ģeopolitisko situāciju, kas būtiski ir izmainījis vienotā dabasgāzes tirgus darbību reģionā. Darbs pie tirgus integrācijas turpināsies tiklīdz tirgus satricinājumi būs mazinājušies, un būs skaidrāka izpratne par jaunajiem reģionālā tirgus darbības nosacījumiem.

2020.gada 1.janvārī darbu sāka Somijas, Igaunijas un Latvijas vienotā ieejas tarifu zona (FinEstLat). FinEstLat apvienošana nozīmē Somijas, Igaunijas un Latvijas tirgu sasaisti. Sasaistes rezultātā reģionā ir atcelti iekšējie tarifi dabasgāzes transportēšanai starp Latviju, Igauniju un Somiju, bet ir noteikts vienāds tarifs reģiona ieejas punktos, ja dabasgāze tiek importēta vienotajā FinEstLat sistēmā. Šādu tarifu piemērošana ir iespējama, pateicoties dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru savstarpējās kompensācijas (ITC) mehānismam.

Turpmāka tirgus integrācija, apvienojot FinEstLat un Lietuvas dabasgāzes tirgus, ir iespēja Baltijas valstīm un Somijai izmantot visas priekšrocības, ko sniedz to esošā un nākotnes dabasgāzes infrastruktūra, piemēram, gāzes krātuve, sašķidrinātās dabasgāzes termināļi, starpsavienojums Balticconnector un gāzes starpsavienojums Polija-Lietuva (GIPL). Turklāt vienotās ieejas tarifa sistēmas paplašināšana nodrošinātu četru salīdzinoši mazu valstu dabasgāzes tirgu tālāku integrāciju, kas ievērojami palielinātu konkurenci. Lai to panāktu, 2020.gada sākumā enerģētikas ministrijas, nacionālās regulatīvās iestādes un dabasgāzes pārvades sistēmu operatori no Igaunijas, Somijas, Latvijas un Lietuvas vienojās par ceļa karti, kas nosaka reģionālā dabasgāzes tirgus integrācijas turpmāko procesu, kas paredzēja FinBalt vienotā ieejas tarifa spēkā stāšanos ar 2023.gada 1.oktobri.

Ģeopolitiskā situācija ir izraisījusi būtiskas izmaiņas reģiona dabasgāzes tirgus darbībā. FinBalt tirgus piedzīvo vēl nebijušus izaicinājumus. Līdz ar to ITC mehānisms, kas izstrādāts, balstoties uz citiem pieņēmumiem par tirgus darbību, vairs neatbilst esošajai situācijai, un var nesniegt labumu visām iesaistītajām pusēm. Rezultātā š.g. 12.oktobrī FinBalt nacionālo regulatīvo iestāžu vadītāji vienojās par apvienošanās atlikšanu, nosakot, ka apvienošanās varētu notikt ne ātrāk kā 2024.gada oktobrī.

FinBalt nacionālās regulatīvās iestādes un dabasgāzes pārvades sistēmas operatori turpina atbalstīt ideju par vienoto reģionālo dabasgāzes tirgu, cerot uz šāda tirgus izveidi nākotnē, kas būtiski stiprinātu dabasgāzes piegādes drošumu reģionā. Darbs pie ambiciozā mērķa turpināsies tiklīdz tirgus satricinājumi būs mazinājušies, un būs skaidrāka izpratne par jaunajiem reģionālā tirgus darbības nosacījumiem. FinBalt nacionālās regulatīvās iestādes turpinās regulāri informēt par FinBalt tirgus attīstības statusu.