Atbilstoši jaunajam deleģējumam SPRK izsludina publisko konsultāciju par nolikumu, kas nosaka SPRK darbību

Drukāt
Atkritumu apglabāšana,
Siltumenerģija,
Elektroniskie sakari,
Elektroenerģija,
Dabasgāze,
Pasts,
Ūdenssaimniecība

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) noteiktajam deleģējumam SPRK ir pienākums izstrādāt nolikuma projektu, tajā iekļaujot SPRK amatpersonu kompetences apjomu. Par sagatavoto projektu tiek izsludināta publiskā konsultācija.

SPRK nolikuma projekts ir izstrādāts saistībā ar izmaiņām likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, kas stāsies spēkā šogad 1. jūlijā. Tas paredz nolikumā noteikt gan SPRK amatpersonu tiesības pieņemt lēmumus SPRK vārdā, gan norādīt šo amatpersonu kompetences apjomu.

Tāpat nolikuma projektā ir ietverts regulējums par SPRK darbību, tostarp par padomes kompetencēm, padomes sēdes norises kārtību, jautājumu izskatīšanu, kā arī izpildinstitūcijas struktūru un darba organizāciju. Vienlaikus sagatavotajā dokumentā ir atrunāta arī kārtība par padomes sēdes protokolēšanu.

Nolikuma projekta plānotais spēkā stāšanās laiks – 2020.gada 1.jūlijs.

Ar konsultācijas dokumentu iespējams iepazīties SPRK mājaslapā: https://bit.ly/2ZchbES. Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu projektu lūdzam iesniegt līdz 2020. gada 18. jūnijam, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv