Ar Eiropas Energoregulatoru sadarbības aģentūras atbalstu pastiprinās enerģijas vairumtirgus uzraudzību

Drukāt
Elektroenerģija,
Dabasgāze

Eiropas Savienības (ES) Padome un Eiropas Parlaments ir panākuši pagaidu politisku vienošanos par papildinājumiem regulā par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (REMIT). Šī regula stiprina atklātu un godīgu konkurenci enerģijas vairumtirdzniecībā ES. Līdz ar citiem pasākumiem regulas grozījumi paredz, ka nacionālajām regulatīvajām iestādēm būs lielākas iespējas saņemt atbalstu no Eiropas Energoregulatoru sadarbības aģentūras (The European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators - ACER) izmeklēšanas gadījumos, tostarp, kad pastāv aizdomas par neatļautām un apzinātām tirgus manipulācijām, ko komersants veicis vairāk nekā vienā ES dalībvalstī.

“ACER iesaistīšanās sarežģītu iespējamo tirgus pārkāpumu izmeklēšanā būs būtisks atbalsts nacionālajiem regulatoriem, lai tie spētu veiksmīgi un efektīvi uzraudzīt elektroenerģijas un dabasgāzes vairumtirgu, tā nodrošinot ekonomiski pamatotus, kvalitatīvus un pieejamus pakalpojumus un aizstāvot iedzīvotāju intereses. Esam gandarīti, ka regulas papildinājumu izstrādāšanā ņemta vērā Eiropas Enerģētikas regulatoru padomes (Council of European Energy Regulators - CEER) pozīcija, saglabājot nacionālo regulatīvo iestāžu kompetences, kur tas ir efektīvi, un neierobežojot to darbību jau uzsāktās izmeklēšanas lietās,” norāda Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes priekšsēdētāja, CEER viceprezidente Alda Ozola.

“Pozitīvi vērtējam ilgstošā kopīgā darbā panākto vienošanos, kas ļaus nacionālajiem regulatoriem labāk uzraudzīt enerģētikas vairumtirgu, it īpaši gadījumos, kuros iesaistītas vairākas dalībvalstis. Tā piemēram, Latvijas gadījumā teju 100% elektroenerģijas tiek iegādāta starpvalstu biržā, un pārkāpumu gadījumos var būt nepieciešama vairāku valstu atbildīgo institūciju iesaistīšanās. Nacionālo regulatoru iespējas izmeklēt lietas, kur piekritība ir vairākām valstīm, ir ierobežotas, un ACER iesaistīšanās sniegs papildus iespējas. Tirgus caurspīdīgumu uzlabos arī prasība komersantiem no trešajām valstīm iecelt oficiālu pārstāvi dalībvalstī, kurā tie veic komercdarbību enerģijas vairumtirgū, tādejādi sekmējot atbildīgu uzņēmējdarbību,” pauž SPRK padomes locekle, SPRK pilnvarotā pārstāve ACER Regulatoru padomē Rota Šņuka.

Panāktā vienošanās par REMIT regulu paredz, ka ACER būs tiesības veikt pārbaudes uz vietas attiecīgajā dalībvalstī, kā arī pieprasīt informāciju izmeklēšanas vajadzībām iespējamu pārkāpumu gadījumā un sodīt par informācijas nesniegšanu, taču tiesības uzlikt naudas sodus par regulā ietverto aizliegumu vai būtisku pienākumu pārkāpumiem paliks dalībvalstu ziņā. ACER varēs izmeklēt lietas ar pārrobežu dimensiju un gadījumus, kad iespējamie pārkāpumi skar vismaz divas dalībvalstis, taču nacionālie regulatori paliks kā vadošās iestādes gadījumos, kad izmeklēšana būs jau uzsākta. REMIT regulas pārskatīšana ir daļa no Jaunās elektroenerģijas tirgus reformas paketes. Pārējās reformas daļas, par kurām Padome un Parlaments vienosies vēlāk, ir vērstas uz to, lai elektroenerģijas cenas būtu mazāk atkarīgas no fosilā kurināmā cenu svārstībām, pasargātu patērētājus no cenu lēcieniem un paātrinātu atjaunojamo energoresursu izmantošanu un uzlabotu patērētāju aizsardzības kvalitāti.