Ar 1.martu SIA “Madonas siltums” siltumenerģijas tarifs būs nedaudz augstāks

Drukāt
Siltumenerģija

Š.g. 1.martā spēkā stāsies jauns SIA “Madonas siltums” siltumenerģijas tarifs, ko izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Līdz ar to jaunais tarifs no 1.marta pieaugs par 5%, sasniedzot 53,23 EUR/MWh, bet no š.g. 1.maija tas būs vēl nedaudz augstāks – 53,67 EUR/MWh.

Apstiprinātie tarifi spēkā būs Madonā, Aizpurvē, Dzelzavā, Liezērē, Ozolos, Biksērē, Kusā un Barkavā. SIA “Madonas siltums” pašlaik piemēro siltumenerģijas tarifu 50,68 EUR/MWh apmērā.

Visu nepieciešamo siltumenerģiju SIA “Madonas siltums” saražo pati, izmantojot šķeldu (99,2% no siltumenerģijas apjoma) un kokskaidu granulas (0,8% no siltumenerģijas apjoma).

“SIA “Madonas siltums” apstiprinātais siltumenerģijas tarifs ir zemāks par vidējo siltumenerģijas tarifu Latvijā. Tas skaidrojams ar to, ka komersants kā kurināmo izmanto šķeldu un granulas. Lai gan pēdējā laikā tendence pieaugt ir arī atjaunīgo kurināmā resursu cenām, šo resursu cenas joprojām ir būtiski mazākas nekā dabasgāzei. Salīdzinoši nelielais tarifa pieaugums arī saistāms ar veiksmīgu uzņēmuma darbības organizēšanu, kas ļāvusi nodrošināt stabilas darbības izmaksas ilgākā laika periodā,” skaidro SPRK Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

Apstiprinātajā tarifā lielākais izmaksu pieaugums ir pamatlīdzekļu nolietojumam, darba samaksai ar sociālajām iemaksām, elektroenerģijas izmaksām un procentu maksājumiem. Salīdzinoši lielāks samazinājums ir iekārtu remonta un uzturēšanas izmaksām.

SPRK, izvērtējot tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “Madonas siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

Vienlaikus, ņemot vērā, ka SIA “Madonas siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniegšanā ir iespējamas kurināmā (šķelda, granulas) cenu izmaiņas, SPRK komersantam piešķīra arī atļauju pašam noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. Proti, gadījumā, ja arī jaunais kurināmā līgums paredz mazākas kurināmā izmaksas, komersantam ir pienākums noteikt zemāku siltumapgādes tarifu. Ja šis pienākums netiek pildīts, SPRK var rosināt tarifa pārskatīšanu vai atcelt iespēju komersantam pašam noteikt tarifu.

Kopumā SPRK šobrīd izskatīšanā ir 14 siltumapgādes tarifu projekti Latvijā.

Plašāk ar siltumenerģijas tarifiem Latvijā aicinām iepazīties SPRK infografikā. Tīmekļvietnē publicēts arī janvāra siltumenerģijas apskats.