Ar 1.februāri AS “Daugavpils siltumtīkli” siltumenerģijas tarifs būs augstāks

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPKR) ir apstiprinājusi AS “Daugavpils siltumtīkli” pašas noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas tarifu. Jaunais tarifs stāsies spēkā š.g. 1.februārī un būs 93,65 EUR/MWh (bez PVN) jeb par 64,4% augstāks, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo.

Šobrīd AS “Daugavpils siltumtīkli” piemēro pašas noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu 56,96 EUR/MWh, kas ir spēkā no 2021.gada 1.augusta. Siltumenerģijas gala tarifa pieaugumu ietekmējis dabasgāzes cenas un iepirktās siltumenerģijas izmaksu palielinājums.

No kopējām komersanta izmaksām lielāko daļu veido tieši kurināmā un iepirktās siltumenerģijas izmaksas, kas tarifā sastāda 83,5%. Kurināmā izmaksas tarifu projektā komersantam pieaugušas par 9,7 milj. eiro, bet iepirktās siltumenerģijas izmaksas – par 3,7 milj. eiro. Kopumā komersants siltumenerģijas lietotājiem Daugavpilī piegādā ap 360,7 tūkst. MWh gadā, kas ir otrs lielākais nodotais apjoms starp astoņām lielākajam pilsētām valstī.

Sākotnēji tika ziņots, ka AS “Daugavpils siltumtīkli” no š.g. 1.februāra plāno piemērot siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 153,52 EUR/MWh. Pagājušā nedēļā SPRK apstiprinātais tarifs ir būtiski zemāks – 93,65 EUR/MWh apmērā.

“Meklējot risinājumu tarifu kāpuma lietotājiem ierobežošanai, AS “Daugavpils siltumtīkli” papildus ņēma vērā ieguvumus no šī gada janvārī ekspluatācijā nodotās jaunās katlumājas tādējādi, panākot būtisku izmaksu samazinājumu. Tā rezultātā apstiprinātais SIA “Daugavpils siltumtīkli” gala tarifs ir par 59,87 EUR/MWh jeb 39% zemāks par sākotnēji plānoto. Nelielu, bet pozitīvu ietekmi uz siltumenerģijas izmaksu samazinājumu atstājis arī ieņēmumu palielinājums no pārdotās elektroenerģijas, pateicoties kuriem komersantam ir bijusi iespēja samazināt nelielu daļu no siltumenerģijas izmaksām,” skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Dabasgāzes nākotnes darījuma cena 2021.gada decembra mēnesim “Trading Hub Europe”* biržā bija 81,11 EUR/MWh, savukārt š.g. janvārī sasniedza jau 115,98 EUR/MWh.

Dabasgāzes cena biržā jeb dabasgāzes importa cena ietekmē dabasgāzes tirdzniecības gala cenu. Eiropas biržu cenu indeksus parasti izmanto dabasgāzes cenas referencei, slēdzot piegādes līgumus dabasgāzes importam Latvijā. Šāda dabasgāzes izcenošana ir izplatīta arī gāzes piegādēm mazumtirgū, piemēram, iegādājoties dabasgāzi siltumenerģijas ražošanai.

Ar lēmumu iespējams iepazīties SPRK tīmekļa vietnē.

Visiem SPRK komersantiem, kuriem piešķirtas tiesības pašiem noteikt tarifus, ja mainās kurināmā cena, papildus noteikts pienākums informēt SPRK par jaunu kurināmā līgumu noslēgšanu. Proti, gadījumā, ja arī jaunais kurināmā līgums paredz mazākas kurināmā izmaksas, ir jānosaka zemāks siltumapgādes tarifs. Ja komersants šo pienākumu nepilda, SPRK var rosināt tarifa pārskatīšanu vai atcelt iespēju komersantam pašam noteikt tarifu.

Nepieciešamības gadījumā finansiālu atbalstu siltumapgādes pakalpojuma izmaksu segšanai maznodrošinātās un trūcīgās personas var saņemt, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā. Iedzīvotāji var vērsties arī pie pakalpojuma sniedzēja (privātmāju un daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri izmanto tiešos norēķinus) vai apsaimniekotāja (daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri neizmanto tiešos norēķinus), lūdzot iespēju izmantot izlīdzinātos maksājumus. Piedāvāt izlīdzinātu/speciālu atmaksas grafiku nav komersantu pienākums, taču daļa šādu iespēju saviem lietotājiem piedāvā.

Plašāk ar siltumenerģijas tarifiem Latvijā aicinām iepazīties SPRK infografikā. Tīmekļvietnē publicēts arī janvāra siltumenerģijas apskats.

*No 2021.gada 1.oktobra Gaspool indekss aizvietots ar Trading Hub Europe indeksu.