Apstiprināti jauni SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifi

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumapgādes pakalpojuma tarifus. Gala tarifu siltumenerģijas lietotājiem veidos divas daļas – maksa par uzstādīto jaudu un siltumenerģijas komponente.

Šogad no 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūnijam divdaļīgā tarifa siltumenerģijas komponente būs 36,69 EUR/MWh, bet jaudas maksa – 21,70 tūkst. EUR/MW/gadā. Savukārt no 2021. gada 1. jūlija tarifa siltumenerģijas komponente būs par 4,9% zemāka – 34,87 EUR/MWh, kamēr jaudas maksa paliek nemainīga.

Siltumenerģijas komponenšu atšķirība saistīta ar neparedzētajām izmaksām. Siltumenerģijas komponente, kas apstiprināta uz laiku līdz 2021. gada 30. jūnijam iekļauj komersantam radušās neparedzētās izmaksas, kas saistītas ar iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām.

Tarifu projekta izvērtēšanas gaitā SPRK vairākkārtīgi komersantam pieprasīja papildu informāciju tarifu projekta precizēšanai. No 1. jūlija spēkā esošā gala tarifa siltumenerģijas komponente ir par 4,24 EUR/MWh jeb 10,3% mazāka, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu. Savukārt siltuma jaudas maksa – par 4,64 tūkst. EUR/MW jeb 17,6% mazāka, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu.

Kopumā izmaksas samazinātas par 587 tūkst. EUR, tai skaitā siltumenerģijas komponentes izmaksu (mainīgo izmaksu) samazinājums ir 535,2 tūkst. EUR, bet siltuma jaudas maksas izmaksu (pastāvīgo izmaksu) samazinājums ir 51,8 tūkst. EUR. Lielākoties tas panākts, pateicoties kurināmā izmaksu samazinājumam, kā arī iepirktās siltumenerģijas apjoma kritumam.

“SPRK atbalsta divdaļīgu tarifu ieviešanu arī siltumapgādē, jo šāds tarifs labāk atspoguļo tarifa veidojošo izmaksu struktūru, kas, savukārt veicina sistēmas optimālu izmantošanu. Papildus jāmin, ka divdaļīgs tarifs izlīdzina siltumapgādes izmaksas gada griezumā, tādējādi, samazinot izmaksu slogu mājsaimniecībām ziemas mēnešos, kad tipiski izmaksas par enerģiju ir visaugstākās,” stāsta SPRK Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

Ar jaunu tarifu projektu komersants vērsās SPRK, jo 2018. gada otrajā pusē noslēdzās reorganizācijas process, ar ko izveidoja komersantu SIA “Ogres Namsaimnieks”. Līdz minētajam laikam siltumenerģijas pakalpojumus Ogrē un “Doles” Ikšķiles novadā sniedza Ogres pašvaldības aģentūra “Ogres Namsaimnieks”. SPRK pienākums ir uzraudzīt komersantu darbību, kas pēc formas atbilst sabiedrībai ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrībai, taču aģentūra līdz šim neatbilda nevienai no minētajām formām.