Apstiprinātas AS “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifu vērtības

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izvērtējusi AS “Conexus Baltic Grid” iesniegto dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifu vērtību aprēķinu un secinājusi, ka komersanta pašu noteiktie tarifi ir atbilstoši metodikas prasībām. Attiecīgi no 2024. gada 1.maija līdz 2025. gada 30.aprīlim dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifi mainīsies diviem produktu veidiem, savukārt pārējiem četriem saglabāsies iepriekšējie tarifi. Lielākais pieaugums paredzēts krājumu pārcelšanas produktam, taču uz iedzīvotāju galarēķiniem būtiskas izmaiņas uzglabāšanas produkta tarifa pieaugums neatstās.

“Krājumu pārcelšanas produkta tarifa izmaiņas ir aprēķinātas saskaņā ar SPRK metodiku, ņemot vērā vairākus faktorus, tostarp ieņēmumus no iepriekšējā periodā rezervētā divu gadu grupētās jaudas produkta un iepriekšējā periodā izmantoto krātuves jaudu. Krājumu pārcelšanas produkta izmantošana ir aktuāla tiem komersantiem, kas iepriekš iegādājušies grupētās jaudas produktu un kuriem krātuvē izsūknēšanas sezonas beigās aizvien saglabājies gāzes krājums. Tirgotāji dabasgāzes uzglabāšanas izmaksas ieceno tirdzniecības uzcenojumā, tomēr uzglabāta tiek vien daļa no visas lietotājiem piegādātās dabasgāzes, tāpēc par būtiskām izmaiņām rēķinos iedzīvotājiem jāsatraucas nav,” skaidro SPRK Enerģētikas departamenta direktors Jānis Negribs.

Ņemot vērā pozitīvu “Conexus Baltic Grid” regulatīvā rēķina atlikumu iesūknēšanas sezonas beigās, 2023. gada nogalē SPRK nolēma regulatīvā rēķina atlikuma daļu 320 000 eiro apmērā novirzīt nākamā tarifu perioda atļauto ieņēmumu samazināšanai. Šo līdzekļu novirzīšana nodrošina grupētās jaudas produktu un atslēdzamās jaudas produktu tarifu nemainīšanos.

AS “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifi no šī gada 1.maija līdz 2025.gada 30.aprīlim ir noteikti šādi:

  • Grupētās jaudas produkts – 0,8761 EUR/MWh (nemainās);
  • Divu gadu grupētās jaudas produkts – 0,9308 EUR/MWh (nemainās);
  • Atslēdzamās jaudas produkts – 0,6981 EUR/MWh (nemainās);
  • Krājumu pārcelšanas produkts – 3,2260 EUR/MWh (138 % augstāks par spēkā esošo). Šis produkts tiek piemērots dabasgāzes apjoma atlikumam sezonas beigās;
  • Virtuālās pretplūsmas produkts – 0,4381 EUR/MWh (14% zemāks par spēkā esošo tarifu). Šo produktu izmanto, ja dabasgāzes izņemšanas sezonas laikā tirgotājs vēlas krātuvē iesūknēt vai izsūknēt dabasgāzi, un procesa veikšana neprasa krātuves tehnoloģiskā režīma izmaiņas.

AS “Conexus Baltic Grid” ir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators Latvijā, kas veic krātuves infrastruktūras uzturēšanas un uzlabošanas pasākumus, realizē nepieciešamos ieguldījumus infrastruktūras attīstībā, uzrauga un kontrolē krātuves stabilitāti, kā arī atbild par krātuves jaudu rezervēšanu un pārdošanu.