Alūksnes novadā nākamgad gaidāmi jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi; SPRK aicina paust viedokli

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) saņēmusi izvērtēšanai SIA “Rūpe” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. SPRK uzsāk tarifu projekta izmaksu vērtēšanu. Tarifus plānots piemērot no 2022. gada 1.marta.

SIA “Rūpe” plāno piemērot ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu – 3,15 EUR/m3 (bez PVN) Alūksnes novadā. Pašlaik SIA “Rūpe” piemēro 2015. gadā apstiprināto tarifu – 2,49 EUR/m3.

Tarifa pieaugumu ietekmējuši komersanta ieguldījumi ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanā, kā arī pakalpojuma sniegšanas darbības zonas paplašināšanās – Liepnas, Malienas, Jaunannas, Annas un Kalncempju pagastā. Uzsākot pakalpojuma sniegšanu jaunās apdzīvotās vietās, SIA “Rūpe” savā saimniecībā ir pārņēmusi ar pakalpojuma sniegšanu saistītos pamatlīdzekļus – ūdens sagatavošanas stacijas, notekūdeņi attīrīšanas iekārtas, inženiertīklus u.c. Pēc šo pamatlīdzekļu pārņemšanas pieaugušas to uzturēšanas izmaksas.

Pateicoties Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektam, 2017. gada beigās SIA “Rūpe” sāka realizēt ūdenssaimniecības attīstības projektu. Projekta rezultātā līdz 2021. gada beigām plānots ierīkot jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī jaunus ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklus. Papildus komersants par saviem līdzekļiem Alūksnē ierīkojis un pārbūvējis ūdensapgādes inženiertīklus 1,3 km garumā un ierīkojis jaunus kanalizācijas inženiertīklus 0,3 km garumā.

SPRK aicina lietotājus iepazīties ar tarifu projekta kopsavilkumu un sniegt priekšlikumus SPRK, kā arī SIA “Rūpe”. Priekšlikumus, ieteikumus par tarifu projektu aicināti rakstīt uz sprk@sprk.gov.lv vai info@rupe.lv.

Uzņēmuma aprēķinātais un iesniegtais tarifu projekts SPRK izvērtēšanas laikā var mainīties. SPRK pārbauda izmaksas, kas iekļautas tarifu projektā un pārliecinās, lai ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos ir iekļautas ekonomiski pamatotas izmaksas. Tas nozīmē, ka apstiprinātie tarifi var atšķirties no tā, ko sākotnēji uzņēmums ir plānojis.

Kopējā tarifu projektu izvērtēšana un lēmumu pieņemšana notiek 120 dienas. Ja tās gaitā ir nepieciešams saņemt no uzņēmuma papildu informāciju par tarifu projektu, SPRK lūdz to iesniegt. Tajā brīdī, kad informācija ir pieprasīta, tarifu projekta izskatīšanas laiks tiek apturēts, bet atsākas, kad uzņēmums informāciju ir iesniedzis SPRK.

Plašāk ar tarifu projekta kopsavilkumu aicinām iepazīties SPRK mājaslapā, kā arī papildus interaktīvā veidā – SPRK infografikā.