Aizkrauklē un daļā Ķekavas novada no nākamā gada būs jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un š.g. 15.decembrī apstiprinājusi jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus diviem komersantiem – SIA “Ķekavas nami” un SIA “Aizkraukles ūdens”. Jaunie tarifi spēkā stāsies attiecīgi 2023.gada 15.janvārī un 1.februārī. 

Abiem komersantiem tarifu izmaiņas saistītas gan ar elektroenerģijas cenu, gan arī citām būtiskām ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksu izmaiņām kopš spēkā esošo tarifu apstiprināšanas 2013. un 2015.gadā. Gan SIA “Ķekavas nami”, gan SIA “Aizkraukles ūdens” atbilstoši Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteiktajam tarifos ir ņēmušas vērā valsts atbalsta pasākumus elektroenerģijas sadales pakalpojumu maksas un maksas par patērēto elektroenerģiju mazināšanai. Līdz ar to komersanti aprēķinājuši divus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus – laika periodam līdz 30.aprīlim (līdz valsts atbalsta beigām) un no 2023.gada 1.maija. 

SIA “Ķekavas nami” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi
Ķekavas pilsētā, Daugmales, Katlakalna, Krustkalnu, Odukalna, Rāmavas, Valdlauču un Vimbukroga ciemā no 2023.gada 15.janvāra līdz 30.aprīlim piemērotais ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,15 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 3,03 EUR/m3. Attiecīgi no 2023.gada 1.maija ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,24 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 3,20 EUR/m3. Salīdzinot ar spēkā esošajiem tarifiem kopš 2013.gada, ūdensapgādes pakalpojumu tarifs no nākamā gada 15.janvāra pieaugs par 0,41 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 1,63 eiro. Plašāks SIA “Ķekavas nami” jauno tarifu izklāsts: https://ieej.lv/GMbD9

Tarifu pieaugums saistīts ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksu izmaiņām. Pēc šobrīd piemēroto tarifu spēkā stāšanās komersants veicis ieguldījumus ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanā un paplašināšanā, kā arī valstī notikušas izmaiņas nodokļu likumdošanā, mainījusies elektroenerģijas iegādes cena, pieaugušas degvielas izmaksas un SIA “Rīgas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi (SIA “Ķekavas nami” Valdlauču ciemam iepērk dzeramo ūdeni no SIA “Rīgas ūdens”, kā arī visus savāktos notekūdeņus, izņemot Daugmales ciemā, nodod attīrīšanai SIA “Rīgas ūdens”).

Kopš spēkā esošo ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanas 2013.gadā SIA “Ķekavas nami” Ķekavas novadā arī ir realizējusi trīs Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētus ūdenssaimniecības attīstības projektus – “Ūdenssaimniecības attīstība Ķekavā, II fāze”, “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, III kārta” un “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, 4.kārta”. Projektu ietvaros būtiski paplašināta apkalpojamā infrastruktūra un pieauguši pakalpojumu apjomi. Papildus tam komersants 2017.gadā pārņēma pakalpojumu sniegšanu arī Daugmales ciemā.

Vērtēšanas laikā komersants sniedza tarifu projektu veidojošo izmaksu pamatojošos dokumentus un tarifu projekta precizējumus, kas tika veikti gandrīz visās izmaksu pozīcijas, koriģējot tās atbilstoši aktualizētām izmaksu prognozēm. Rezultātā, salīdzinot ar sākotnēji SPRK vērtēšanai iesniegto, ciemu ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 2023.gada 15.janvāra komersants palielināja par 0,27 eiro un kanalizācijas pakalpojumu tarifu – par 1,19 eiro. Būtiskāko pieaugumu radīja SIA “Rīgas ūdens” tarifu pieaugums tarifu projekta vērtēšanas laikā un elektroenerģijas cenas izmaiņas. 

SIA “Aizkraukles ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi
Aizkraukles pilsētā no 2023.gada 1.februāra līdz 30.aprīlim piemērotais ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,45 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,63 EUR/m3. Plašāks jauno tarifu izklāsts: https://ieej.lv/nrkqa

Attiecīgi no 2023.gada 1.maija ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,61 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,81 EUR/m3. Salīdzinot ar spēkā esošajiem tarifiem kopš 2015.gada, ūdensapgādes pakalpojumu tarifs no nākamā gada 1.februāra pieaugs par 0,35 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 0,56 eiro. 

SIA “Aizkraukles ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu pārskatīšana saistīta ar to, ka kopš spēkā esošo tarifu apstiprināšanas ir būtiski pieaugušas elektroenerģijas, degvielas un ārpakalpojumu cenas un ir vērojams sniegto pakalpojumu apjomu samazinājums. 

Vērtēšanas laikā komersants sniedza tarifu projektu veidojošo izmaksu pamatojošos dokumentus un tarifu projekta precizējumus. Būtiskākās izmaiņas tika veiktas izmaksu pozīcijā “Personāla izmaksas”, “Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas”, Transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas”, koriģējot tās atbilstoši aktualizētām izmaksu prognozēm, kā arī, ņemot vērā pakalpojumu apjomu izmaiņas 2022.gadā, tika samazināts plānotais lietotājiem piegādātā ūdens un no lietotājiem savākto notekūdeņu apjoms. Rezultātā, salīdzinot ar sākotnēji SPRK vērtēšanai iesniegto, ūdensapgādes pakalpojumu tarifu no 2023.gada 1.februāra komersants palielināja par 0,10 eiro un kanalizācijas pakalpojumu tarifu palielināja par 0,09 eiro.

SIA “Aizkraukles ūdens” tarifu projektus SPRK apstiprināšanai iesniedza š.g. 28.oktobrī, bet SIA “Ķekavas nami” – 2021.gada 4.jūnijā. SPRK, izvērtējot tarifu projektus un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. 

Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē. Kopumā (uz 15.12.22.) SPRK vērtēšanā ir 10 ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti. Par tiem vairāk iespējams uzzināt SPRK iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu interaktīvajā kartē.

Papildus SPRK aicina iepazīties ar interaktīvo materiālu “Par ko maksā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji?”.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.