Aicina paust viedokli par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu

Drukāt
Atkritumu apglabāšana

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija š.g. 15.decembrī saņēmusi un sākusi izvērtēt SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” (AAS “Piejūra”) sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu. SPRK aicina pakalpojuma lietotājus paust viedokli par iesniegto tarifu projektu.

Jaunie tarifi attieksies uz Piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģionā radītajiem nešķirotajiem sadzīves atkritumiem (NSA), kas atkritumu poligonā “Janvāri” un poligona infrastruktūras objektos – Jūrmalas, Tukuma un Rojas atkritumu pārkraušanas-šķirošanas stacijās – tiek nogādāti no Jūrmalas pilsētas, kā arī Tukuma un Talsu novada pašvaldībām.

Pašlaik AAS “Piejūra” piemēro SPRK 2019.gadā apstiprināto tarifu un 2020.gadā noteiktu tarifa piemērošanas kārtību, NSA piemērojot tarifu ar dabas resursu nodokli (DRN) (bez PVN) – 71,02 EUR/t (pie DRN likmes 65 EUR/t). To veido sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente – 40,62 EUR/t un DRN par apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu – 30,40 EUR/t.

Tarifa izmaiņas saistītas ar to, ka par 12% pieaugušas poligonā un tā infrastruktūras objektos ievestās vienas NSA tonnas apsaimniekošanas izmaksas bez DRN (t.sk. specializētā autotransporta un iekārtu ekspluatācijas izmaksu palielinājums, kā arī personāla un citu izmaksu pieaugums). Savukārt saistībā ar apglabātā atkritumu daudzuma samazinājumu (pateicoties atkritumu sagatavošanas apglabāšanai tehnoloģiskā procesa uzlabojumiem) par 15% ir samazinātas DRN izmaksas par apglabāšanu.

SPRK vērš uzmanību, ka komersanta aprēķinātais un iesniegtais tarifu projekts izvērtēšanas laikā var mainīties. SPRK pārbauda izmaksas, ieņēmumus un apjomus, kas veido tarifu projekta aprēķinu, pārliecinoties, lai tarifos ir iekļautas ekonomiski pamatotas izmaksas.

AAS “Piejūra” iesniegtais tarifu projekts aprēķināts, pamatojoties uz 2020.gada faktiskajām izmaksām, aprēķinā nav ņemts vērā 2021.gada izmaksu pieaugums. Attiecīgi komersantam lūgts veikt precizējumus iesniegtajā tarifu projekta aprēķinā.

  Šobrīd esošais tarifs (EUR/t) Sākotnēji iesniegtais tarifu projekts (EUR/t)
Pie DRN likmes 65 EUR/t 71,02 71,43
Pie DRN likmes 80 EUR/t 78,04 77,42
Pie DRN likmes 95 EUR/t 85,05 83,41

 

SPRK aicina pakalpojuma lietotājus iepazīties ar tarifu projekta kopsavilkumu un sniegt priekšlikumus SPRK, kā arī AAS “Piejūra”. Priekšlikumi, kā arī ieteikumi par tarifu projektu iesniedzami, rakstot uz sprk@sprk.gov.lv vai piejura@tukums.lv.

Ar iesniegto tarifu projektu pārskatāmā infografikā iespējams iepazīties SPRK tīmekļa vietnē, kur apkopots arī salīdzinājums ar tarifiem citos sadzīves atkritumu poligonos.

Kopējais tarifu projekta izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas laiks ir 120 dienas. Ja izvērtēšanas gaitā ir nepieciešams saņemt no uzņēmuma papildu informāciju par tarifu projektu, SPRK lūdz to iesniegt. Brīdī, kad informācija ir pieprasīta, tarifu projekta izskatīšanas laiks tiek apturēts, bet atsākas, kad uzņēmums informāciju ir iesniedzis SPRK.

SPRK apstiprina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, un tā ir tikai viena no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļām, ko par atkritumiem maksā iedzīvotāji. Pārējās atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļas apstiprina pašvaldības atbilstoši līgumam starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju.