Aicina paust viedokli par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem atkritumu poligonā “Križevņiki”

Drukāt
Atkritumu apglabāšana

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) saņēmusi izvērtēšanai SIA “ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu. SPRK ir uzsākusi tarifu projekta vērtēšanu.

Jaunie tarifi attieksies uz Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā radītajiem nešķirotiem sadzīves atkritumiem, kas poligonā “Križevņiki” tiek nogādāti no Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Ludzas novadiem.

Komersants ir iesniedzis vērtēšanai tarifu projektu, kas aprēķināts pie dažādām dabas resursa nodokļa (DRN) likmēm. Atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam 2021. gadā DRN likme, ko piemēro tarifam par sadzīves atkritumu apglabāšanu, ir 65 EUR/t, savukārt 2022. gadā – 80 EUR/t, bet no 2023. gada – 95 EUR/t.

Plānotais tarifu pieaugums ir saistīts ar to, ka par 17% palielinājušās izmaksas par 1 tonnas poligonā pieņemtas sadzīves atkritumu tonnas apsaimniekošanu. Šis izmaksu pieaugums saistīts ar investīciju ieguldīšanu pamatlīdzekļu iegādē un atjaunināšanā, lai uzlabotu atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanu. Finanšu līdzekļi ieguldīti atkritumu šķirošanas līnijas, infiltrāta attīrīšanas iekārtu un citu iekārtu darbībā. Neliels DRN izmaksu samazinājums veidojas, pateicoties plānoto apglabātā atkritumu apjoma samazinājumam par 4%.

 

Šobrīd esošais tarifs (EUR/t)

Iesniegtais tarifu projekts (EUR/t)

Pie DRN likmes 65 EUR/t

65,20

76,35

Pie DRN likmes 80 EUR/t

72,66

83,40

Pie DRN likmes 95 EUR/t

80,13

90,45

 

Komersanta aprēķinātais un iesniegtais tarifu projekts izvērtēšanas laikā var mainīties. SPRK pārbauda izmaksas, ieņēmumus un apjomus, kas veido tarifu projekta aprēķinu, pārliecinoties, lai tarifos ir iekļautas ekonomiski pamatotas izmaksas. Tas nozīmē, ka apstiprinātie tarifi var atšķirties no tā, ko sākotnēji komersants ir plānojis.

SPRK SIA “ALAAS” iesniegto tarifu projektu saņēma izvērtēšanai šī gada 12.oktobrī.

SPRK aicina pakalpojuma lietotājus iepazīties ar tarifu projekta kopsavilkumu un sniegt priekšlikumus SPRK, kā arī SIA “ALAAS”. Priekšlikumi, kā arī ieteikumi par tarifu projektu iesniedzami, rakstot uz sprk@sprk.gov.lv vai austrumlatgale2@inbox.lv.

Kopējais tarifu projekta izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas laiks ir 120 dienas. Ja izvērtēšanas gaitā ir nepieciešams saņemt no uzņēmuma papildu informāciju par tarifu projektu, SPRK lūdz to iesniegt. Tajā brīdī, kad informācija ir pieprasīta, tarifu projekta izskatīšanas laiks tiek apturēts, bet atsākas, kad uzņēmums informāciju ir iesniedzis SPRK.

Vēršam uzmanību, ka SPRK apstiprina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, un tā ir tikai viena daļa no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, ko iedzīvotāji maksā par pašu radīto atkritumu apsaimniekošanu. Pārējās atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļas apstiprina pašvaldības. Tā ir maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, nogādāšanu uz atkritumu poligonu, šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu un citām darbībām, kas jāveic pašvaldībai, lai samazinātu to atkritumu daudzumu, kas tiek aizvests apglabāšanai uz atkritumu poligonu – atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs.