Aicina paust viedokli par piekļuves fiziskai infrastruktūrai vairumtirdzniecībā tirgu

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) veikusi izpēti un sagatavojusi elektronisko sakaru tirgus analīzi par piekļuves fiziskai infrastruktūrai vairumtirdzniecībā tirgu. Lai uzklausītu Latvijas tirgus dalībnieku viedokli par ziņojumu, SPRK izsludinājusi publisko konsultāciju.

“Līdz šim piekļuves fiziskai infrastruktūrai (kabeļu kanalizācijai, apakškanalizācijai un stabiem) vairumtirdzniecībā pakalpojumi tika noteikti kā papildpakalpojums un ietverti interneta piekļuves tirgū, kas atbilstoši Eiropas Komisijas tirgus ieteikumam ir definēts kā vairumtirdzniecības līmeņa vietējās piekļuves fiksētā vietā tirgus. Saskaņā ar šo publiskās konsultācijas ziņojumu turpmāk piekļuve fiziskai infrastruktūrai vairumtirdzniecībā būs jauns definēts tirgus. Šī tirgus regulēšana paredzēs to, ka citi operatori var pieprasīt piekļuvi SIA “Tet” kabeļu kanalizācijai, apakškanalizācijai un stabiem, lai izvērstu elektronisko sakaru tīklus un sniegtu elektronisko sakaru pakalpojumus galalietotājiem,” skaidro SPRK Elektronisko sakaru un pasta departamenta direktors Ivars Tauniņš.

Šādas izmaiņas plānotas, ņemot vērā SPRK nesen veikto elektronisko sakaru vairumtirdzniecības līmeņa vietējās piekļuves fiksētā vietā tirgus analīzi, par kuras ziņojumu šobrīd norisinās publiskā konsultācija (plašāk: https://ieej.lv/2WwUl). Saskaņā ar šī tirgus analīzes rezultātiem regulēšana Rīgā ir jāatceļ pilnībā un ārpus Rīgas regulēšana ir jāsaglabā daļā, kas attiecas uz optikas piekļuves tīklu. Attiecīgi, ja piekļuves fiziskai infrastruktūrai pakalpojumi tiktu saglabāti vairumtirdzniecības līmeņa vietējās piekļuves fiksētā vietā tirgū esošajā kārtībā kā papildpakalpojums, tad uz tiem atteiktos tirgus analīzes ziņojumā secinātais.

SPRK, veicot piekļuves fiziskai infrastruktūrai vairumtirdzniecībā tirgus analīzi, secināja, ka SIA “Tet” kabeļu kanalizācijas un stabu tirgus daļas norāda uz SIA “Tet” dominējošo stāvokli tirgū. Tas nozīmē, ka SPRK nepieciešams turpināt regulēt piekļuvi SIA “Tet” īpašumā esošai kabeļu kanalizācijai, apakškanalizācijai un stabiem visā Latvijā.

Ar konsultāciju dokumentu iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē. Priekšlikumus un komentārus aicinām sniegt līdz š.g. 20.martam, nosūtot tos uz [email protected]. Ierobežotas pieejamības informācijas gadījumā lūdzam to norādīt un pievienot šo informāciju atsevišķā pielikumā.

SPRK regulē elektronisko sakaru nozari, lai veicinātu atvērtu, godīgu un efektīvu konkurenci, kā arī tās ilgtermiņa attīstību un investīcijas, tādējādi palielinot labumu, ko gūst galalietotāji. Galalietotājs saņems maksimālo labumu, ja tam būs izvēle starp vairākiem elektronisko sakaru komersantiem, kuri piedāvā konkurētspējīgu elektronisko sakaru pakalpojuma cenu, augstu pakalpojumu kvalitāti un citus galalietotājam svarīgus pakalpojumu parametrus.