Aicina paust viedokli par AS “Conexus Baltic Grid” iesniegto dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu

Drukāt
Dabasgāze

Turpinot AS “Conexus Baltic Grid” iesniegtā dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifu projekta vērtēšanu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) šā gada 27.novembrī, plkst. 10.00 organizē attālinātu uzklausīšanas sanāksmi. Ikviens interesents laipni aicināts!

Uzklausīšanas sanāksmes laikā, kurā aicināts piedalīties ikviens interesents, AS “Conexus Baltic Grid” pilnvarotie pārstāvji iepazīstinās ar dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifu projektu.

Tarifu projekts SPRK izvērtēšanai tika iesniegts š.g. 28. oktobrī saistībā ar nepieciešamību apstiprināt jaunus uzglabāšanas pakalpojuma tarifus nākamajiem krātuves cikliem. Šobrīd esošie tarifi ir spēkā pēdējam 2020./2021. gada krātuves ciklam. Tāpat veikta virkne izmaiņu Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos un SPRK tarifu aprēķināšanas metodikā, pēc kuras ir aprēķināmi jaunie tarifi.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt telefoniski vai, nosūtot e-pastu līdz š.g. 26.novembrim (kontaktpersona – Svetlana Vītola T. 67097233; svetlana.vitola@sprk.gov.lv).

Sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja izteikt savus komentārus, kā arī priekšlikumus par iesniegto tarifu projektu. Pēc priekšlikumu apkopošanas, SPRK tos rūpīgi izvērtēs – gan tos, kas izteikti uzklausīšanas sanāksmes laikā, gan tos, kas saņemti rakstiski.

Jau pirms uzklausīšanas sanāksmes ikvienam ir iespēja iepazīties ar informāciju par tarifa projektu SPRK tīmekļvietnē, sadaļā Uzklausīšanas sanāksmes.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā. Uzklausīšanas sanāksme tiek fiksēta protokolā.