Aicina Krāslavas iedzīvotājus paust viedokli par SIA "Krāslavas nami" iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) aicina Krāslavas iedzīvotājus paust viedokli par SIA “Krāslavas nami” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Krāslavai. Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli, Regulators organizē uzklausīšanas sanāksmi, kas notiks 2018.gada 17.septembrī, plkst. 13:00, Krāslavas novada domes sēžu zālē Rīgas ielā 51, Krāslavā.

SIA “Krāslavas nami” Regulatoram ir iesniedzis siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu projektu Krāslavai, kur gala tarifs noteikts 53,04 EUR/MWh. Tarifu projektā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Komersants norāda, ka jauns siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts ir iesniegts sakarā ar prognozētajām lietotājiem nodotās siltumenerģijas apjoma izmaiņām un siltumenerģijas pārvades un sadales zudumu samazinājumu, pēc projekta “Krāslavas kvartālu siltumtīklu rekonstrukcija un individuālo siltumpunktu uzstādīšana” I un II kārtas realizācijas, kā arī ar elektroenerģijas ražošanas koģenerācijas procesā pārtraukšanu.

Sanāksmē, kurā aicināti piedalīties siltumenerģijas lietotāji, SIA “Krāslavas nami” pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu būtību un ekonomisko pamatojumu.

Ikvienam sanāksmes dalībniekam tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus, kā arī ieteikumus par iecerēto tarifu projektu. Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2018.gada 14.septembrim (kontaktpersona Fricis Rūmnieks, tel. 67873184; fricis.rumnieks@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar SIA “Krāslavas nami”  iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora mājaslapā https://www.sprk.gov.lv, sadaļā Uzklausīšanas sanāksmes.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.