Aicina Kocēnu novada iedzīvotājus paust viedokli par novadā gaidāmajiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) aicina Kocēnu novada iedzīvotājus paust viedokli par SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” iesniegtajiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektiem Kocēnu, Rubenes, Vaidavas, Zilākalna un Bērzaines ciemiem. Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli, SPRK 11.martā plkst. 12.00 Kocēnu novada kultūras namā, Alejas ielā 3, Kocēnos, organizē uzklausīšanas sanāksmi.

Ņemot vērā – kopš pērnā gada janvāra SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” ir kļuvusi par regulētu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniedzēju, komersants iesniedzis SPRK izvērtēšanai piecus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektus. SPRK regulē tos komersantus un tostarp nosaka siltumenerģijas tarifus, kuru kopējais siltumenerģijas apjoms ir lielāks par 5000 MWh/gadā.

Katrā Kocēnu novada ciemā plānotie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi noteikti atšķirīgi:

  1. Kocēnu ciemā, Kocēnu pagastā – 59,52 EUR/MWh (bez PVN);
  2. Rubenes ciemā, Kocēnu pagastā – 62,79 EUR/MWh (bez PVN);
  3. Vaidavas ciemā, Vaidavas pagastā – 67,24 EUR/MWh (bez PVN);
  4. Zilākalna ciemā, Zilākalna pagastā – 55,92 EUR/MWh (bez PVN);
  5. Bērzaines ciemā, Bērzaines pagastā – 72,76 EUR/MWh (bez PVN).

Šobrīd SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” ir spēkā 2018. gadā apstiprinātie Kocēnu novada pašvaldības siltumenerģijas gala tarifi:

  1. Kocēnu ciemā, Kocēnu pagastā – no 1.oktobra līdz 30.aprīlim 58,55 EUR/MWh, no 1.maija līdz 30.septembrim 87,52 EUR/MWh;
  2. Rubenes ciemā Kocēnu pagastā – 63,00 EUR/MWh;
  3. Vaidavas ciemā Vaidavas pagastā – 65,83 EUR/MWh;
  4. Zilākalna ciemā Zilākalna pagastā – 55,30 EUR/MWh;
  5. Bērzaines ciemā Bērzaines pagastā – 72,76 EUR/MWh.

Uzklausīšanas sanāksmē komersanta pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu būtību un ekonomisko pamatojumu. SPRK norāda, ka SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” aprēķinātie un iesniegtie tarifu projekti nav galīgi un vēl var mainīties tā izskatīšanas laikā.

Interesenti un mediju pārstāvji dalību sanāksmē var pieteikt līdz 10.martam, rakstot uz fricis.rumnieks@sprk.gov.lv vai zvanot 67873184.

Ikvienam sanāksmes dalībniekam būs iespēja uzdot jautājumus gan komersantam, gan SPRK pārstāvjiem, kā arī izteikt savus priekšlikumus par iecerētajiem tarifu projektiem. Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.

Iepazīties ar SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu kopsavilkumu var SPRK mājaslapā: http://ejuz.lv/6cjs.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā. Gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam parūpēties par tulkojuma nodrošināšanu valsts valodā. Uzklausīšanas sanāksmes laikā var tikt veikta gan fotografēšana, gan filmēšana.