testa lapa 1 jn

Drukāt

jejejje

Regulatora pienākumos elektroenerģijas nozarē ietilpst elektroenerģijas tarifu regulēšana, kā arī izskatīt lietotāju iesniegumus un sūdzības par energoapgādes jautājumiem un pakalpojumu sniegšanu.

Lai elektroenerģija nonāktu līdz gala patērētājam, tā vispirms ir jāsaražo un tad to var piegādāt līdz katra lietotāja elektroierīcei. Elektroenerģiju nav iespējams uzkrāt (kā ūdeni), tā nepārtraukti tiek ražota, pārvadīta un patērēta, visu laiku notiek nemitīgs process.

Latvijas Republikas teritorijā ar elektroenerģijas tirdzniecību var nodarboties reģistrēti uzņēmumi (Elektroenerģijas tirgotāju reģistrs), bet pamatā šobrīd lielākā daļa lietotāju elektroenerģiju pērk no AS „Latvenergo”. Elektroenerģijas pārvadi Latvijas Republikas teritorijā veic viens pārvades sistēmas operators – AS „Augstsprieguma tīkls”, bet elektroenerģijas sadali – 11 sadales sistēmas operatori (Sadales sistēmas operatoru licenču saraksts), no kuriem AS „Sadales tīkls” nodrošina 99% elektroenerģijas lietotāju elektroapgādi. Ar elektroenerģijas ražošanu valstī nodarbojas uzņēmumi, kas reģistrēti elektroenerģijas ražotāju reģistrā (Elektroenerģijas ražotāju reģistrs). Lielākais elektroenerģijas ražotājs Latvijas Republikas teritorijā ir AS „Latvenergo”.

uzskaitiijums:

  • kkkk
  • llll

links te

 


 ikgadkkk

EUR/MWh
       
       
       
       
       

 

 

 

kkkkk

kkk2

Saistītie raksti