Tarifi

Print

Dažādās apdzīvotajās vietās tarifi atšķiras, un šīs atšķirības nosaka pakalpojumu sniegšanas nosacījumi – izvēlētie siltumapgādes sistēmas tehnoloģiskie risinājumi, siltumapgādes sistēmas kompaktums un tās tehniskais stāvoklis, kā arī katras apdzīvotās vietas ģeogrāfiskās u.c. īpatnības (reljefs, apbūves blīvums, siltumapgādes lietotāju daudzums utt.). No šiem nosacījumiem ir atkarīgas pakalpojuma sniegšanas izmaksas, kas ir nepieciešamas, lai pakalpojumu varētu nodrošināt.

 

Siltumenerģijas ražotāju, kuriem izdoti piemērošanas lēmumi, piemērojamie ražošanas tarifi 2020.gada novembrī

Komersants Tarifi 

Regulatora lēmums

SIA "BALTENEKO" (katlumāja Attekas iela 43, Ādaži) 36,62 EUR/MWh  Lēmums Nr.137
SIA "JUGLAS JAUDA" 24,70 EUR/MWh

Lēmums Nr.117

Lēmums Nr.70

AS "Latvenergo" ražotne TEC -1 22,50 EUR/MWh

Lēmums Nr.100

Lēmums Nr.86

AS "Latvenergo" ražotne TEC -2 23,19 EUR/MWh

Lēmums Nr.100

Lēmums Nr.86

SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 1"  EUR/MWh

Lēmums Nr.5 

Lēmums Nr.135

SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 2"   EUR/MWh

Lēmums Nr.6

Lēmums Nr.136

SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 3"  EUR/MWh

Lēmums Nr.7

Lēmums Nr.137

AS “Rīgas siltums”, SC “Ziepniekkalns”  28,41 EUR/MWh

Lēmums Nr.100

Lēmums 88

Siltumapgādes sistēmas operatoru piemērojamie siltumenerģijas tarifi 2020.gada novembrī

Komersants    Tarifi  Regulatora lēmums 
SIA "ETO" 50,06 EUR/MWh  Lēmums Nr.8

Siltumenerģijas ražotāju, kuriem izdoti piemērošanas lēmumi, piemērojamie ražošanas tarifi 2020.gada oktobrī

Komersants Tarifi  Regulatora lēmums
SIA "JUGLAS JAUDA" 20,48 EUR/MWh

Lēmums Nr.117

Lēmums Nr.70

AS "Latvenergo" ražotne TEC -1 22,50 EUR/MWh

Lēmums Nr.100

Lēmums Nr.86

AS "Latvenergo" ražotne TEC -2 23,19 EUR/MWh

Lēmums Nr.100

Lēmums Nr.86

SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 1" 29,10 EUR/MWh Lēmums Nr.5
SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 2"  28,64 EUR/MWh Lēmums Nr.6
SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 3" 31,21 EUR/MWh Lēmums Nr.7
AS “Rīgas siltums”, SC “Ziepniekkalns”  28,41 EUR/MWh

Lēmums Nr.100

Lēmums 88

Siltumapgādes sistēmas operatoru piemērojamie siltumenerģijas tarifi 2020.gada oktobrī

Komersants    Tarifi  Regulatora lēmums 
SIA "ETO" 32,06 EUR/MWh  Lēmums Nr.8

Siltumenerģijas ražotāju, kuriem izdoti piemērošanas lēmumi, piemērojamie ražošanas tarifi 2020.gada septembrī

Komersants Tarifi  Regulatora lēmums
SIA "JUGLAS JAUDA" 16,25 EUR/MWh

Lēmums Nr.117

Lēmums Nr.70

AS "Latvenergo" ražotne TEC -1 14,95 EUR/MWh

Lēmums Nr.100

Lēmums Nr.86

AS "Latvenergo" ražotne TEC -2 15,61 EUR/MWh

Lēmums Nr.100

Lēmums Nr.86

SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 1" 30,35 EUR/MWh Lēmums Nr.5
SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 2"  31,14 EUR/MWh Lēmums Nr.6
SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 3" 33,69 EUR/MWh Lēmums Nr.7
AS “Rīgas siltums”, SC “Ziepniekkalns”  28,41 EUR/MWh

Lēmums Nr.100

Lēmums 88

Siltumapgādes sistēmas operatoru piemērojamie siltumenerģijas tarifi 2020.gada septembrī

Komersants    Tarifi  Regulatora lēmums 
SIA "ETO" 34,63 EUR/MWh  Lēmums Nr.8

Siltumenerģijas ražotāju, kuriem izdoti piemērošanas lēmumi, piemērojamie ražošanas tarifi 2020.gada augustā

Komersants Tarifi  Regulatora lēmums
SIA "JUGLAS JAUDA" 16,25 EUR/MWh

Lēmums Nr.117

Lēmums Nr.70

AS "Latvenergo" ražotne TEC -1 12,45 EUR/MWh

Lēmums Nr.100

Lēmums Nr.86

AS "Latvenergo" ražotne TEC -2 13,08 EUR/MWh

Lēmums Nr.100

Lēmums Nr.86

SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 1" 27,85 EUR/MWh Lēmums Nr.5
SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 2"  28,64 EUR/MWh Lēmums Nr.6
SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 3" 31,21 EUR/MWh Lēmums Nr.7
AS “Rīgas siltums”, SC “Ziepniekkalns”  28,41 EUR/MWh

Lēmums Nr.100

Lēmums Nr.88

Siltumapgādes sistēmas operatoru piemērojamie siltumenerģijas tarifi 2020.gada augustā

Komersants    Tarifi  Regulatora lēmums 
SIA "ETO" 32,06 EUR/MWh  Lēmums Nr.8

Siltumenerģijas ražotāju, kuriem izdoti piemērošanas lēmumi, piemērojamie ražošanas tarifi 2020.gada jūlijā

Komersants Tarifi  Regulatora lēmums
SIA "JUGLAS JAUDA" 16,25 EUR/MWh

Lēmums Nr.117

Lēmums Nr.70

AS "Latvenergo" ražotne TEC -1 12,45 EUR/MWh

Lēmums Nr.100

Lēmums Nr.86

AS "Latvenergo" ražotne TEC -2 13,08 EUR/MWh

Lēmums Nr.100

Lēmums Nr.86

SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 1" 15,35 EUR/MWh Lēmums Nr.5
SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 2"  14,80 EUR/MWh Lēmums Nr.6
SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 3" 17,58 EUR/MWh Lēmums Nr.7
AS “Rīgas siltums”, SC “Ziepniekkalns”  28,41 EUR/MWh

Lēmums Nr.100

Lēmums Nr.88

Siltumapgādes sistēmas operatoru piemērojamie siltumenerģijas tarifi 2020.gada jūlijā

Komersants    Tarifi  Regulatora lēmums 
SIA "ETO" 17,90 EUR/MWh  Lēmums Nr.8

Siltumenerģijas ražotāju, kuriem izdoti piemērošanas lēmumi, piemērojamie ražošanas tarifi 2020.gada jūnijā

Komersants Tarifi  Regulatora lēmums
SIA "JUGLAS JAUDA" 24,70 EUR/MWh Lēmums Nr.117
AS "Latvenergo" ražotne TEC -1 21,66 EUR/MWh Lēmums Nr.100
AS "Latvenergo" ražotne TEC -2 22,35 EUR/MWh Lēmums Nr.100
SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 1" 20,35 EUR/MWh Lēmums Nr.5
SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 2"  19,89 EUR/MWh Lēmums Nr.6
SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 3" 22,53 EUR/MWh Lēmums Nr.7
AS “Rīgas siltums”, SC “Ziepniekkalns”  28,41 EUR/MWh Lēmums Nr.100

Siltumapgādes sistēmas operatoru piemērojamie siltumenerģijas tarifi 2020.gada jūnijā

Komersants    Tarifi  Regulatora lēmums 
SIA "ETO" 23,06 EUR/MWh  Lēmums Nr.8

Siltumenerģijas ražotāju, kuriem izdoti piemērošanas lēmumi, piemērojamie ražošanas tarifi 2020.gada maijā

Komersants Tarifi  Regulatora lēmums
SIA "BALTENEKO" (katlumāja Attekas iela 43, Ādaži) 31,42 EUR/MWh  Lēmums Nr.137
SIA "BALTENEKO" (katlumāja Gaujas iela 25A, Ādaži) 33,00 EUR/MWh Lēmums Nr.141
SIA "JUGLAS JAUDA" 24,70 EUR/MWh Lēmums Nr.117
AS "Latvenergo" ražotne TEC -1 21,66 EUR/MWh Lēmums Nr.100
AS "Latvenergo" ražotne TEC -2 22,35 EUR/MWh Lēmums Nr.100
SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 1" 20,35 EUR/MWh Lēmums Nr.5
SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 2"  19,89 EUR/MWh Lēmums Nr.6
SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 3" 22,53 EUR/MWh Lēmums Nr.7
AS “Rīgas siltums”, SC “Ziepniekkalns”  28,41 EUR/MWh Lēmums Nr.100

Siltumapgādes sistēmas operatoru piemērojamie siltumenerģijas tarifi 2020.gada maijā

Komersants    Tarifi  Regulatora lēmums 
SIA "ETO" 23,06 EUR/MWh  Lēmums Nr.8

Siltumenerģijas ražotāju, kuriem izdoti piemērošanas lēmumi, piemērojamie ražošanas tarifi 2020.gada aprīlī

Komersants Tarifi  Regulatora lēmums
SIA "BALTENEKO" (katlumāja Attekas iela 43, Ādaži) 33,73 EUR/MWh  Lēmums Nr.137
SIA "BALTENEKO" (katlumāja Gaujas iela 25A, Ādaži) 33,00 EUR/MWh Lēmums Nr.141
SIA "JUGLAS JAUDA" 24,70 EUR/MWh Lēmums Nr.117
AS "Latvenergo" ražotne TEC -1 27,52 EUR/MWh Lēmums Nr.100
AS "Latvenergo" ražotne TEC -2 29,10 EUR/MWh Lēmums Nr.100
SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 1" 37,85 EUR/MWh Lēmums Nr.5
SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 2"  37,38 EUR/MWh Lēmums Nr.6
SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 3" 39,89 EUR/MWh Lēmums Nr.7
AS “Rīgas siltums”, SC “Ziepniekkalns”  28,41 EUR/MWh Lēmums Nr.100

Siltumapgādes sistēmas operatoru piemērojamie siltumenerģijas tarifi 2020.gada aprīlī

Komersants    Tarifi  Regulatora lēmums 
SIA "ETO" 41,05 EUR/MWh  Lēmums Nr.8

Siltumenerģijas ražotāju, kuriem izdoti piemērošanas lēmumi, piemērojamie ražošanas tarifi 2020.gada martā

Komersants Tarifi  Regulatora lēmums
SIA "BALTENEKO" (katlumāja Attekas iela 43, Ādaži) 35,47 EUR/MWh  Lēmums Nr.137
SIA "BALTENEKO" (katlumāja Gaujas iela 25A, Ādaži) 33,00 EUR/MWh Lēmums Nr.141
SIA "JUGLAS JAUDA" 29,78 EUR/MWh Lēmums Nr.117
AS "Latvenergo" ražotne TEC -1 28,36 EUR/MWh Lēmums Nr.100
AS "Latvenergo" ražotne TEC -2 29,10 EUR/MWh Lēmums Nr.100
SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 1" 46,40 EUR/MWh Lēmums Nr.5
SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 2"  44,88 EUR/MWh Lēmums Nr.6
SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 3" 48,57 EUR/MWh Lēmums Nr.7
AS “Rīgas siltums”, SC “Ziepniekkalns”  28,58 EUR/MWh Lēmums Nr.100

Siltumapgādes sistēmas operatoru piemērojamie siltumenerģijas tarifi 2020.gada martā

Komersants    Tarifi  Regulatora lēmums 
SIA "ETO" 50,06 EUR/MWh  Lēmums Nr.8

Siltumenerģijas ražotāju, kuriem izdoti piemērošanas lēmumi, piemērojamie ražošanas tarifi 2020.gada februārī

Komersants Tarifi  Regulatora lēmums
SIA "BALTENEKO" (katlumāja Attekas iela 43, Ādaži) 37,20 EUR/MWh  Lēmums Nr.137
SIA "BALTENEKO" (katlumāja Gaujas iela 25A, Ādaži) 33,00 EUR/MWh Lēmums Nr.141
SIA "JUGLAS JAUDA" 28,93 EUR/MWh Lēmums Nr.117
AS "Latvenergo" ražotne TEC -1 27,52 EUR/MWh Lēmums Nr.100
AS "Latvenergo" ražotne TEC -2 29,10 EUR/MWh Lēmums Nr.100
SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 1" 45,35 EUR/MWh Lēmums Nr.5
SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 2"  44,88 EUR/MWh Lēmums Nr.6
SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 3" 48,57 EUR/MWh Lēmums Nr.7
AS “Rīgas siltums”, SC “Ziepniekkalns”  28,91 EUR/MWh Lēmums Nr.100

Siltumapgādes sistēmas operatoru piemērojamie siltumenerģijas tarifi 2020.gada februārī

Komersants    Tarifi  Regulatora lēmums 
SIA "ETO" 48,77 EUR/MWh  Lēmums Nr.8

Siltumenerģijas ražotāju, kuriem izdoti piemērošanas lēmumi, piemērojamie ražošanas tarifi 2020.gada janvārī

Komersants Tarifi  Regulatora lēmums
SIA "BALTENEKO" (katlumāja Attekas iela 43, Ādaži) 41,25 EUR/MWh  Lēmums Nr.137
SIA "BALTENEKO" (katlumāja Gaujas iela 25A, Ādaži) 36,45 EUR/MWh Lēmums Nr.141
SIA "JUGLAS JAUDA" 29,78 EUR/MWh Lēmums Nr.117
AS "Latvenergo" ražotne TEC -1 27,52 EUR/MWh Lēmums Nr.100
AS "Latvenergo" ražotne TEC -2 28,26 EUR/MWh Lēmums Nr.100
SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 1" 32,85 EUR/MWh Lēmums Nr.5
SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 2"  32,39 EUR/MWh Lēmums Nr.6
SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 3" 34,93 EUR/MWh Lēmums Nr.7
AS “Rīgas siltums”, SC “Ziepniekkalns”  26,92 EUR/MWh Lēmums Nr.100
SIA "Vangažu namsaimnieks" 66,55 EUR/MWh Lēmums Nr.182

 

Siltumapgādes pakalpojumu tarifus regulējamiem komersantiem atbilstoši ekonomiski pamatotām izmaksām apstiprina Regulators. 

Info_icon_1.pngApstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācija par Regulatorā iesniegtajiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektiem, kuri patlaban tiek izvērtēti pieejama šeit.  

Informācija par uzklausīšanas sanāksmēm 

Ja siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota dabasgāze, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi tiek apstiprināti tabulas formā pie dažādām dabasgāzes tirdzniecības cenām. Dabasgāzes tirdzniecības cena var mainīties reizi mēnesī un attiecīgajā mēnesī piemērojams atbilstošais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs.

Kā veidojas maksa par siltumu un no kā sastāv siltuma tarifs (Video)