Piekļuve tīkla infrastruktūrai

Drukāt

Piekļuve tīkla infrastruktūrai ir citam elektronisko sakaru komersantam sniegts pakalpojums ar konkrētiem nosacījumiem piekļūt elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamajai tīkla infrastruktūrai.
Atbilstoši Noteikumiem par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu ir četru veidu piekļuves pakalpojumi:

  • piekļuve elektronisko sakaru pamattīklam;
  • piekļuve elektronisko sakaru piekļuves tīklam;
  • piekļuve saistītām iekārtām;
  • piekļuve datu plūsmai.

Elektronisko sakaru komersantam, kas nodrošina kabeļu kanalizāciju ir pienākums atbilstoši tehniskajām iespējām nodrošināt piekļuvi kabeļu kanalizācijai citam elektronisko sakaru komersantam, bet, ja elektronisko sakaru komersants būvē vai atjauno kabeļu kanalizāciju vai izbūvē elektronisko sakaru tīkla pievadu, tad viņam ir pienākums nodrošināt papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu.
Kārtību, kādā citam elektronisko sakaru komersantam tiek nodrošināta piekļuve kabeļu kanalizācijai un nodrošināts papildu kabeļu kanalizācijas tilpums, nosaka Noteikumi par piekļuvi saistītām iekārtām, kuri stājas spēkā 2016.gada 14.jūlijā.
Info_icon_1.png Elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū piekļuves jomā regulators var uzlikt saistības attiecībā uz piekļuvi elektronisko sakaru piekļuves tīklam, piekļuvi saistītām iekārtām un piekļuvi datu plūsmai.

Saskaņā ar Regulatora 2018.gada 4.oktobra lēmumu Nr.115 SIA "Tet" noteikts par komersantu ar būtisku ietekmi:

  • vairumtirdzniecības līmeņa vietējās piekļuves fiksētā vietā tirgū;
  • plašpatēriņa produktu vairumtirdzniecības līmeņa centralizētas piekļuves fiksētā vietā tirgū.

Līdz 2019.gada 4.aprīlim spēkā esošie Noteikumi par piekļuvi saistītam iekārtām noteica, ka elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, iesniedz Regulatoram pārskatu par galvenajiem darbības rādītājiem saistībā ar piekļuvi kabeļu kanalizācijai un stabiem.

Saraksts.pngSIA “Tet” pārskati par galvenajiem darbības rādītājiem 2019.gadā

Saraksts.png SIA “Tet” pārskati par galvenajiem darbības rādītājiem 2018.gadā

Saraksts.png SIA “Tet” pārskati par galvenajiem darbības rādītājiem 2017.gadā