Pakalpojumu kvalitāte

Print

Regulators, saskaņā ar likumu Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem un Elektronisko sakaru likumu, uzrauga elektronisko sakaru komersantu sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti un par to informē sabiedrību. Regulators nosaka komersantu sniegto pakalpojumu kvalitātes prasības un uzrauga šo prasību izpildi, veicot mērījumus un apkopojot komersantu iesniegtos datus par sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Komersantiem, kuri mazumtirdzniecībā sniedz šādus pakalpojumus:

  • iekšzemes balss telefonijas pakalpojums;
  • īsziņu pakalpojums;
  • televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums;
  • interneta pakalpojums

katru gadu līdz 1.februārim ir pienākums iesniegt Regulatoram pakalpojuma kvalitātes deklarāciju par sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Finger.pngInformācijai par sniegtā pakalpojuma kvalitātes rādītājiem jābūt iekļautai elektronisko sakaru pakalpojuma līgumā.

Pakalpojumu kvalitātes mērījumus veic gan Regulators, gan paši komersanti.
ruler.jpgKārtību, kādā veicami elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumi, nosaka Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodika. Saskaņā ar šiem noteikumiem komersantam ir pienākums veikt pakalpojumu kvalitātes mērījumus, lai iegūtu objektīvu informāciju, nosakot vērtības attiecīgā pakalpojuma kvalitātes deklarācijā. 

Lai nodrošinātu pakalpojumu kvalitātes uzraudzību, Regulators veic kvalitātes mērījumus šādiem pakalpojumiem:

  • fiksētā tālruņa pakalpojumam
  • mobilā tālruņa pakalpojumam
  • mobilā interneta pakalpojumam

Fiksētā tālruņa pakalpojuma mērījumus Regulators veic "Lattelecom" elektronisko sakaru tīklā, savukārt mobilā tālruņa pakalpojuma mērījumus - "BITE Latvija", "LMT" un "Tele2" elektronisko sakaru tīklā, izmantojot balss kontroles sistēmu un elektronisko sakaru tīkla mēriekārtas, kuras galvenokārt tiek izvietotas “Latvijas Pasts” pasta nodaļās, gada laikā tās pārvietojot starp dažādām pasta nodaļām visā Latvijā. 
Mobilā interneta pakalpojuma kvalitātes novērtēšanai Regulators veic gan izlases, gan sērijveida interneta pakalpojuma kvalitātes mērījumus "BITE Latvija", "LMT" un "Tele2" mobilajos elektronisko sakaru tīklos dažādās Latvijas vietās. Interneta pakalpojuma kvalitātes mērījumus Regulators veic, izmantojot Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmu
Fiksētā interneta pakalpojuma un televīzijas pakalpojuma kvalitātes mērījumus Regulators veic lietotāju sūdzību gadījumā, kas iesniegtas atbilstoši sūdzību iesniegšanas kārtībai.

Informāciju par komersantu sniegto pakalpojumu kvalitātes prasību izpildi Regulators apkopo ikgadējā Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskatā, kurā atspoguļo Regulatora veikto pakalpojumu kvalitātes mērījumu rezultātus. Papildus Regulators regulāri publicē informāciju par aktuāliem interneta pakalpojuma kvalitātes mērījumiem.

Infogram.png Infogramma par 2018.gada I pusgada kvalitātes mērījumu rezultātiem

Report.png Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskats par 2018.gadu

KVALITĀTES PĀRSKATU ARHĪVS