Numerācija

Drukāt

Regulators, ievērojot Nacionālā numerācijas plānā noteikto, piešķir numerācijas lietošanas tiesības elektronisko sakaru komersantam komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē. Nacionālais numerācijas plāns nosaka numura struktūru un formātu tā identifikācijai un maršrutēšanai, numura sastādīšanas procedūras, kā arī numerācijas lietošanas mērķus un veidus.
Info_icon_1.png Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" uztur informāciju par piešķirtajiem un pieejamajiem numerācijas resursiem, kura ir pieejama Numerācijas datu bāzē.

Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām nosaka kārtību, kādā elektronisko sakaru komersants šīs tiesības var saņemt, pagarināt, anulēt un tālāknodot citam elektronisko sakaru komersantam.
Numerācijas lietošanas tiesības komercdarbībai Regulators piešķir ar lēmumu 3 nedēļu laikā no pieprasījuma par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu saņemšanas Noteikumos par numerācijas lietošanas tiesībām noteiktajā kārtībā.

Form_1.png Pieprasījuma par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu veidlapa.

Latvijā numurus pēc to izmantošanas iedala:

Numerācijas indeks/ kods Izmantošanas mērķis
00 Starptautisko izsaukumu prefikss
1XX(X); 1XXX(X) Īsie kodi
116XXX Eiropas Savienības elektronisko sakaru saskaņotajiem pakalpojumiem ar sociālo vērtību
2XXXXXXX Publiskā mobilā telefona tīkla numuri
3XXXXXXX-5XXXXXXX Brīvs
6XXXXXXX Publiskā fiksētā telefona tīkla numuri
70XXXXXX-74XXXXXX IoT/M2M numuri valsts robežās
75XXXXXX-77XXXXXX Brīvs
78XXXXXX Citu veidu pakalpojumu numuri
79XXXXXX Brīvs
80XXXXXX Bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuri
81XXXXXX Dalītās samaksas pakalpojuma numuri
82XXX; ;83XX-89XX Īsie kodi
90XXXXXX Papildu samaksas pakalpojuma numuri
30000XXXXXXX IoT/M2M numuri valsts robežās/eksteritoriāli

izsaukums_0.pngElektronisko sakaru komersants, kuram piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības, saskaņā ar Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumiem nodrošina numura saglabāšanas pakalpojumu.

Info_icon_1.png Elektronisko sakaru komersants, kuram ir piešķirtas īso kodu lietošanas tiesības, saskaņā ar Noteikumiem par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu maksā nodevu par īso kodu izmantošanu.

Saraksts.pngRegulatora piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības

Regulators 3 nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas pieņem lēmumu par numerācijas lietošanas tiesību pagarināšanu, Noteikumos par numerācijas lietošanas tiesībām noteiktajā kārtībā, ja elektronisko sakaru komersants ne vēlāk kā 30 dienas pirms numerācijas lietošanas tiesību termiņa beigām iesniedz Regulatorā pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību termiņa pagarināšanu.

Form_1.png Pieprasījuma par numerācijas lietošanas tiesību pagarināšanu veidlapa.

Regulators 3 nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas pieņem lēmumu par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu, Noteikumos par numerācijas lietošanas tiesībām noteiktajā kārtībā, ja elektronisko sakaru komersants iesniedz Regulatorā pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu.
izsaukums_0.pngElektronisko sakaru komersants pirms iesniedz pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu informē galalietotāju par elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu un elektronisko sakaru pakalpojumu līguma izbeigšanu, ja tāds ar galalietotāju noslēgts.

Form_1.png Pieprasījuma par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu veidlapa.

Info_icon_1.png Ja elektronisko sakaru komersants ir nodevis numuru lietošanā galalietotājam un cits elektronisko sakaru komersants pārņem elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu galalietotājam, tas norāda elektronisko sakaru komersantu, kurš pārņem elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu un kuram piešķiramas numerācijas lietošanas tiesības, un pievieno tā komersanta piekrišanu pārņemt elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu.

Noteikumos par numerācijas lietošanas tiesībām noteiktajā kārtībā elektronisko sakaru komersants var tālāknodot citam elektronisko sakaru komersantam Regulatora piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības uz numuriem, kas nav nodoti lietošanā galalietotājiem.
Elektronisko sakaru komersants, kuram ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības, pirms rakstveida līguma par numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošanu noslēgšanas iesniedz Regulatoram izvērtēšanai rakstveida iesniegumu, norādot šādu informāciju:

  • elektronisko sakaru komersantu, kuram paredzēts tālāknodot numerācijas lietošanas tiesības;
  • tālāknododamajām numerācijas lietošanas tiesībām, precīzi norādot numuru, numuru diapazonu, īso numuru, īso kodu vai identifikācijas kodu;
  • tā elektronisko sakaru komersanta piekrišanu, kura mobilajā tīklā lietos tālāknodotos publisko mobilo telefonu tīkla numurus, ja elektronisko sakaru komersantam, kuram paredzēts tālāknodot numerācijas lietošanas tiesības, nav sava mobilā tīkla.

Saraksts.png Informācija par tālāknodotām numerācijas lietošanas tiesībām