Cilvēkresursu attīstības politika

Print

Regulatora Cilvēkresursu attīstības politikas mērķis ir īstenot vienotu, mūsdienīgu, efektīvu cilvēkresursu vadības politiku Regulatorā, lai nodrošinātu Regulatora darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu – piesaistīt un noturēt kvalificētus, profesionālus, motivētus, lojālus darbiniekus.