Biežāk uzdotie jautājumi

Print

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs tiek apstiprināts sadzīves atkritumu poligonu apsaimniekotājiem par darbībām, kas ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem tiek veiktas pēc to pieņemšanas poligonā. Tarifu maksā atkritumu apsaimniekotājs, kas uz sadzīves atkritumu poligonu atvedis nešķirotus sadzīves atkritumus.
Sadzīves atkritumu poligonu apsaimniekotāji aprēķina pakalpojuma sniegšanas izmaksas atbilstoši Regulatora apstiprinātajai metodikai.
Regulators tarifus apstiprina tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie maksājumi segtu sniegtā sabiedriskā pakalpojuma izmaksas un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma rentabilitāti.

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir atkarīgs no vairākiem faktoriem – izvēlētajām atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģijām vai saimnieciskajiem risinājumiem, speciālo transporta līdzekļu izmaksām (degviela, remonts, materiāli), izmaksām vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai, personāla darba samaksas un nodokļiem, administratīvajām izmaksām, energoresursu cenām, dabas resursu nodokļa lieluma par sadzīves atkritumu apglabāšanu, uzkrājumiem, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji veic, lai nodrošinātu poligona slēgšanu, rekultivāciju un slēgta atkritumu poligona monitoringu, kā arī tas ir atkarīgs no faktiski apglabāto sadzīves atkritumu apjoma, investīcijām u.c. faktoriem.

Viens no galvenajiem faktoriem, kas nosaka tarifa lielumu, ir atkritumu apstrādes tehnoloģiskie risinājumi, kādus reģiona pašvaldības kopā ar poligona apsaimniekotāju izvēlējušās, lai nodrošinātu savā atkritumu apsaimniekošanas reģionā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanu.

Par tehnoloģiskajiem procesiem un to atšķirībām tarifos skatīt infografikā:

Atkritumu apsaimniekošanas maksa, ko atkritumu radītājs maksā par savu radīto atkritumu apsaimniekošanu, ietver izmaksas par dažādām darbībām ar atkritumiem no to savākšanas brīža līdz to pārstrādei un apglabāšanai atkritumu poligonā. Atkritumu apsaimniekošanas maksu apstiprina pašvaldība.
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs tiek aprēķināts tikai par tām darbībām, kas ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem tiek veiktas pēc to nogādāšanas atkritumu poligonā. Tarifa izmaksas veido vienu daļu no atkritumu apsaimniekošanas maksas kopējām izmaksām. Tarifu apstiprina Regulators.
Infogrammā attēlots institūciju atbildības līmenis attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas maksu, kuru atkritumu radītājs maksā par saviem radītajiem atkritumiem.

Regulators atbild uz jautājumiem saistībā ar regulēto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu, ko regulētie komersanti – atkritumu poligonu apsaimniekotāji - nodrošina sadzīves atkritumu poligonos.
Jautājumus saistībā ar Regulatora kompetencē esošiem jautājumiem vari uzdot pa tiešo, zvanot atkritumu apsaimniekošanas nozares ekspertam pa tālruni: +371 67873853.
Regulators nevarēs atbildēt uz jautājumiem saistībā ar atkritumu apsaimniekošana maksu. Ja tev ir jautājumi par atkritumu apsaimniekošanas maksu, tad vispirms interesējies pie sava mājas apsaimniekotāja (daudzdzīvokļu mājās) vai pie sava atkritumu apsaimniekošanas operatora. Ja vēl joprojām nevari saņemt sev interesējošās atbildes, tad griezies savā pašvaldībā, kas ir atbildīga par atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu savā administratīvajā teritorijā.

Eiropas Savienība noteikusi visām dalībvalstīm augstus mērķus attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu, lai veicinātu aprites ekonomiku un panāktu klimata neitralitāti, kā rezultātā līdz minimumam jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas. Viens no mērķiem ir samazināt atkritumu poligonos apglabāto atkritumu daudzumu, par kuru jāmaksā dabas resursu nodoklis (DRN) par apglabāšanu. Viens no instrumentiem mērķa sasniegšanai ir DRN likmes ikgadējs pieaugums.

Ja negribi arvien vairāk maksāt par savu radīto atkritumu apsaimniekošanu, vari ņemt vērā kādu no šiem ieteikumiem:

  1. Radi mazāk atkritumu - neiegādājies nevajadzīgas lietas; pagarini sadzīves lietu kalpošanas laiku, tās remontējot, labojot vai atjaunojot; nodod citiem lietošanā lietas, kas tev vairs nav nepieciešamas, bet ir derīgas citiem; iegādājies pārtiku pārdomāti, lai tā nav jāizmet utml.
  2. Šķiro atkritumus – DRN jāmaksā par tiem atkritumiem, kas nav derīgi tālākai pārstrādei, tāpēc jāapglabā atkritumu poligonā. Uz atkritumu poligonu ved nešķirotos sadzīves atkritumus, tātad – jo lielāks nešķiroto sadzīves atkritumu daudzums, jo lielāka maksa.

Neliec nešķiroto sadzīves atkritumu konteinerā tādus atkritumus, kurus var lieliski pārstrādāt:

  • stikls (izved bez maksas);
  • kartona, plastmasas, metāla iepakojums (izved bez maksas);
  • tekstilizstrādājumi (vari bez maksas iemest speciālos konteineros pie lielveikaliem vai šķirošanas laukumos);
  • baterijas un elektroiekārtas (vari bez maksas iemest speciālos konteineros pie lielveikaliem vai šķirošanas laukumos);
  • bioloģiskie atkritumi (maksa par 20% mazāka kā nešķiroto sadzīves atkritumu maksa).

Ja iespējams, kompostē atkritumus pats savas privātmājas pagalmā.

Šķirojot samazināsi nešķiroto atkritumu daudzumu, par kuru jāmaksā visdārgāk, un varēsi pasūtīt atkritumu apsaimniekotājam mazāku konteineru. Būsi draudzīgs videi un arī samazināsi (vai vismaz nepalielināsi) savas izmaksas!!!

Vairāk informāciju par šķirotu atkritumu nodošanas iespējām meklē vietnē Šķiro viegli!!!