Iesniegtie tarifu projekti

Drukāt

Komersantu iesniegtie tarifu projekti, kurus Regulatoram jāizskata saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"

Komersants Tarifu projekta iesniegšanas datums Kopsavilkums Statuss Nozare
SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" 25.02.2019. Kopsavilkums  Pieprasīta papildus informācija Ūdenssaimniecība
AS "RĪGAS SILTUMS" 27.12.2018. Kopsavilkums Pieprasīta papildus informācija Siltumenerģija
AS "MADONAS ŪDENS" 11.12.2018.

Kopsavilkums

Precizēts kopsavilkums (19.03.2019.)

Vērtēšanā Ūdenssaimniecība
SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" 30.11.2018. Kopsavilkums Vērtēšanā Ūdenssaimniecība
SIA "BN KOMFORTS" 29.11.2018. Kopsavilkums Pieprasīta papildus informācija Ūdenssaimniecība
AS "Conexus Baltic Grid" 09.11.2018. Kopsavilkums Vērtēšanā Dabasgāze
SIA "BALOŽU SILTUMS" 07.11.2018. Kopsavilkums Pieprasīta papildu informācija Siltumenerģija
AS "RĪGAS SILTUMS" 02.11.2018. Kopsavilkums Vērtēšanā Siltumenerģija
SIA "Viļānu namsaimnieks" 15.10.2018. Kopsavilkums Pieprasīta papildu informācija Ūdenssaimniecība
SIA "LIELVĀRDES REMTE" 11.10.2018. Kopsavilkums Pieprasīta papildu informācija Ūdenssaimniecība
SIA "Dobeles Eko" 02.10.2018.

Precizēts kopsavilkums (08.01.2019.)
Kopsavilkums

Pieprasīta papildu informācija Siltumenerģija
SIA "Krāslavas nami"  14.08.2018. Kopsavilkums Vērtēšanā Siltumenerģija
SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”  20.03.2018.

Precizēts kopsavilkums (21.03.2019.)
Precizēts kopsavilkums (30.01.2019.)
Kopsavilkums

Vērtēšanā Siltumenerģija
SIA "LKP Solutions"  29.01.2018. Kopsavilkums Vērtēšanā Siltumenerģija
SIA "Vides serviss" 29.12.2017. Kopsavilkums
Kopsavilkums 2
Kopsavilkums 3
Pieprasīta papildu informācija Atkritumu apglabāšana
SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" 29.12.2017. Kopsavilkums
Kopsavilkums 2
Kopsavilkums 3
Pieprasīta papildu informācija Atkritumu apglabāšana
SIA "Vidusdaugavas SPAAO" 27.12.2017. Kopsavilkums
Kopsavilkums 2
Kopsavilkums 3
Pieprasīta papildu informācija Atkritumu apglabāšana